Cloud Computing

La proposta OnWork permet la màxima flexibilitat a les empreses, que poden sobredimensionar en temps rècord per a un projecte determinat i després tornar a la seva mida, o dimensionar les seves infraestructures al mateix ritme que creix el seu negoci sense haver de realitzar grans inversions, amb estalvis de tota mena. El cloud computing (computació al núvol) és una eina que utilitzem diàriament amb tota normalitat, aplicacions que s’executen en servidors remots, on també es troba tota la nostra informació: la banca en línia, el correu electrònic, etc.

10 RAONS

per virtualizar la teva empresa

MÀXIMES PRESTACIONS
Disposar sempre de les màxims prestacions i recursos que precisi sense cap inversió per part seva.

PREVISIÓ
Tota la informació es duplica diàriament, assegurant la seva integritat i dotant a la seva empresa d'una capacitat de reacció ràpida davant de qualsevol incidència.

ADAPTACIÓ
Eliminar l'amortització de maquinària i programari, convertint l'ús de la plataforma virtual a una despesa en el seu compte comptable, adaptant-se a les necessitats del seu negoci en cada moment a través d'una única quota per usuari.

GESTIÓ
La gestió i el manteniment anirà a càrrec de OnWork, eliminant així el personal propi especialitzat, que podrà centrar la seva atenció en desenvolupaments i millores que contribueixin al creixement de la seva empresa.

ACCÉS PERMANENT
La virtualització d'escriptoris junt amb la computació al núvol et fan la vida més fàcil, accedeix al seu lloc de treball des de qualsevol ubicació i dispositiu amb accés a internet.

SEGURETAT
Tota la informació es concentra i consolida en sistemes de magatzematge de màxima seguretat. El control d'accés és rigorós, eliminant qualsevol risc de confidencialitat o seguretat.

ESTALVI
El servidor ja no està dins de l'empresa, amb aixòelimina les grans inversions i costos de manteniment que comporta el seu allotjament.

CONSUM ENERGÈTIC
Una vegada virtualizada la seva infraestructura TI en els nostres servidors, el seu consum energètic representarà un cost molt inferior respecte al de la seva plataforma actual.

MÍNIM RISC
Podrá assumir nous projectes amb un mínim risc i una reduïda inversió. La seva plataforma TI virtual creixerà o es reduirà adaptant-se a les necessitats de cada moment.

SOLUCIÓ COMPLETA
Disposarà d'un sistema d'alta capacitat, productiu, escalable, segur i rendible.