La tecnologia ha avançat de forma exponencial en les últimes dècades, la qual cosa ha portat a una major dependència dels sistemes informàtics en tots els aspectes de l’estructura i operativitat d’una empresa. Això ha generat una major preocupació per la seguretat de la informació i la prevenció de riscos informàtics.

Els riscos informàtics poden tenir un gran impacte en les empreses, ja que poden afectar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació. Per tant, és fonamental que les empreses implementin mesures de prevenció de riscos informàtics per protegir-se contra possibles amenaces.

En aquest article, parlarem sobre els principals riscos informàtics als quals estan exposades les empreses i algunes mesures que poden prendre per prevenir-los.

 

Tipus de riscos informàtics

Els riscos informàtics són qualsevol situació que pot causar danys o pèrdues als sistemes informàtics i a la informació que contenen. Alguns dels riscos informàtics més comuns inclouen:

 • Virus i malware: Els virus i el malware són programes informàtics malintencionats que s’introdueixen en els sistemes informàtics per causar danys o recopilar informació. Aquests programes poden infectar un sol ordinador o tota la xarxa de l’empresa.
 • Phishing: El phishing és una tècnica d’engany que consisteix a enviar correus electrònics o missatges de text que semblen ser de fonts legítimes, com bancs o empreses, però que en realitat són falsos i busquen recopilar informació personal. Existeixen diferents sistemes per bloquejar el phising a les empreses.
 • Robatori d’identitat: El robatori d’identitat és un delicte que implica l’ús il·legal de la informació personal d’una persona per cometre fraus o activitats il·legals.
 • Atacs de hackers: Els hackers són persones que utilitzen tècniques d’informàtica per accedir a sistemes informàtics sense autorització i robar informació.

"És fonamental establir una política de seguretat informàtica que estableixi els procediments de seguretat, la política de contrasenyes, la capacitació en seguretat informàtica, el monitoratge i l'auditoria i el pla de resposta a incidents."

Xavi Flores
Sysadmin en OnWork IT & Cloud

Xavi Flores

Mesures de prevenció de riscos informàtics

Les empreses poden prendre diverses mesures per prevenir els riscos informàtics. Algunes d’elles són:

 1. Actualització del software: És important mantenir el software dels sistemes informàtics actualitzat per evitar vulnerabilitats. Les actualitzacions del software sovint inclouen correccions de seguretat que protegeixen contra les últimes amenaces informàtiques.
 2. Contrasenyes segures: Les contrasenyes segures són una part essencial de la seguretat informàtica. Les empreses han de fomentar l’ús de contrasenyes segures i assegurar-se que es canviïn regularment.
 3. Tallafocs: Els firewalls són programes que protegeixen els sistemes informàtics contra accessos no autoritzats des d’Internet. Les empreses s’han d’assegurar que els seus sistemes estiguin protegits amb un tallafocs adequat.
 4. Còpies de seguretat: Les còpies de seguretat són una forma de protegir la informació en cas d’un atac informàtic o una falla del sistema. Les empreses s’han d’assegurar de realitzar còpies de seguretat regularment i emmagatzemar-les en un lloc segur.
 5. Capacitació en seguretat informàtica: La capacitació en seguretat informàtica és fonamental per concientitzar els empleats sobre les amenaces informàtiques i com prevenir-les. Les empreses han de brindar capacitació regular en seguretat informàtica als seus empleats.
 6. Política de seguretat informàtica: Una política de seguretat informàtica és un conjunt de regles i procediments que les empreses implementen. És important que les empreses implementin una política de seguretat informàtica que estableixi com s’han de manejar els riscos informàtics i quines mesures s’han de prendre en cas d’una bretxa de seguretat.

 

Elements de política de seguretat informàtica

La política de seguretat informàtica ha d’incloure els elements següents:

 • Responsabilitats: La política ha d’establir qui és responsable de la seguretat informàtica a l’empresa i com s’ha d’informar sobre les violacions de seguretat.
 • Procediments de seguretat: La política ha d’establir els procediments de seguretat que s’han de seguir per protegir els sistemes informàtics i la informació. Això inclou l’ús de contrasenyes segures, l’actualització del software i la implementació d’un tallafocs.
 • Política de contrasenyes: La política ha d’establir una política de contrasenyes que inclogui la creació de contrasenyes segures i el seu canvi regular. Hi hamètodes per protegir els passwords, com els gestors de contrasenyes.
 • Capacitació en seguretat informàtica: La política ha d’incloure la capacitació en seguretat informàtica per a tots els empleats de l’empresa.
 • Monitoratge i auditoria: La política ha d’establir procediments per monitorar i auditar els sistemes informàtics per detectar i prevenir violacions de seguretat.
 • Pla de resposta a incidents: La política ha d’establir un pla de resposta a incidents per manejar qualsevol violació de seguretat que s’esdevingués a l’empresa.

 

En resum, la prevenció de riscos informàtics és fonamental per protegir els sistemes informàtics i la informació que contenen. Les empreses han d’implementar mesures de seguretat informàtica, com l’actualització del software, l’ús de contrasenyes segures, la implementació d’un tallafocs i la realització de còpies de seguretat regulars.

A més, és fonamental establir una política de seguretat informàtica que estableixi els procediments de seguretat, la política de contrasenyes, la capacitació en seguretat informàtica, el monitoratge i l’auditoria i el pla de resposta a incidents. També és possible realitzar proves de penetració o pentesting per solucionar les vulnerabilitats del sistema informàtic.

En un món cada vegada més digitalitzat, la prevenció de riscos informàtics és essencial per protegir la informació empresarial i garantir la continuïtat del negoci. En prendre mesures de prevenció adequades i establir una política de seguretat informàtica sòlida, les empreses poden mitigar els riscos informàtics i protegir els seus actius més valuosos.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte