En el món empresarial actual, l’emmagatzematge de dades és essencial per a l’èxit i la continuïtat dels negocis i existeixen gran varietat de tipus de sistemes d’emmagatzematge. Dues de les opcions més populars per emmagatzemar dades són les xarxes d’emmagatzematge connectat (SAN) i les xarxes d’emmagatzematge connectat en xarxa (NAS). En aquest article, compararem SAN vs NAS per ajudar les empreses a entendre les diferències i determinar quina opció és millor per complir amb les seves necessitats.

 

SAN vs NAS: Què són?

Abans d’entrar en detalls sobre la comparació de SAN vs NAS, és important entendre què són aquestes tecnologies. Un SAN és una xarxa d’emmagatzematge d’alta velocitat que connecta servidors i dispositius d’emmagatzematge a través d’una xarxa dedicada. L’objectiu principal d’un SAN és permetre que els dispositius d’emmagatzematge es comuniquin directament amb els servidors, la qual cosa augmenta la velocitat de transferència de dades i la capacitat d’emmagatzematge.

D’altra banda, un NAS és una solució d’emmagatzematge connectat a la xarxa que utilitza una xarxa d’àrea local (LAN) per compartir arxius i dades. Un NAS està dissenyat per ser fàcil d’usar i configurar, cosa que el fa ideal per a empreses que necessiten una solució d’emmagatzematge senzilla i user-friendly.

Comparativa SAN vs NAS

Comparativa SAN vs NAS: 5 diferències principals

En el món empresarial actual, és essencial tenir una solució d’emmagatzematge eficient i confiable que permeti emmagatzemar i compartir arxius crítics. A continuació, un repàs per les 5 diferències principals dels sistemes NAS i els SAN.

1.    Comunicació de NAS vs SAN

Una de les principals diferències entre SAN i NAS és la forma en què es connecten i comuniquen els dispositius d’emmagatzematge. Un SAN utilitza una xarxa dedicada i una arquitectura d’emmagatzematge de blocs per permetre una comunicació directa entre els dispositius d’emmagatzematge i els servidors. Pel que fa al NAS, utilitza una arquitectura més senzilla i menys costosa, a través de la connexió a la xarxa. SAN es connecta a la xarxa a través d’una connexió d’alta velocitat i utilitza un protocol de xarxa especialitzat per accedir a les dades. D’altra banda, NAS es connecta a la xarxa a través d’Ethernet i utilitza el protocol de xarxa estàndard per accedir a les dades. Això significa que NAS és més fàcil de configurar i utilitzar que SAN, i no requereix una inversió significativa en maquinari especialitzat.

2.    Arquitectura dels sistemes SAN i NAS

D’altra banda, un NAS utilitza una arquitectura d’emmagatzematge d’arxius i es connecta a la xarxa a través d’una LAN. Els arxius s’emmagatzemen al NAS i es poden compartir amb múltiples dispositius connectats a la xarxa. Això fa que el NAS sigui una solució d’emmagatzematge ideal per a empreses que necessiten compartir arxius i dades de forma fàcil i ràpida.

NAS permet a les empreses agregar més capacitat d’emmagatzematge segons sigui necessari. Això significa que les empreses poden començar amb una capacitat d’emmagatzematge més petita i augmentar-la a mesura que creixen. A més, NAS també permet a les empreses personalitzar el sistema d’emmagatzematge d’arxius segons les seves necessitats específiques. Per exemple, les empreses poden agregar discos durs addicionals, canviar el nivell de redundància o agregar noves funcionalitats per adaptar-se a les seves necessitats en constant evolució.

3.    Configuració, usabilitat i manteniment

Una altra diferència important entre SAN i NAS és el nivell de complexitat en la configuració i el manteniment. Un SAN és una solució d’emmagatzematge més complexa que requereix una planificació acurada i una configuració especialitzada. Els administradors de sistemes i els enginyers de xarxes han de tenir un coneixement profund de la tecnologia SAN per poder instal·lar, configurar i mantenir una solució d’emmagatzematge SAN.

D’altra banda, un NAS és una solució d’emmagatzematge molt més fàcil d’usar i configurar. La majoria dels NAS venen amb una interfície web fàcil d’usar que permet als usuaris configurar i administrar el dispositiu sense necessitat de coneixements tècnics avançats. Això fa que el NAS sigui una solució d’emmagatzematge ideal per a empreses que no tenen recursos interns de TI per administrar i mantenir una solució d’emmagatzematge més complexa.

4.    Seguretat SAN vs NAS

NAS ofereix un alt nivell de seguretat. Els usuaris poden accedir als arxius emmagatzemats en el sistema a través d’una connexió de xarxa segura i NAS també ofereix opcions avançades de seguretat, com l’autenticació d’usuari i l’encriptació de dades. NAS s’utilitza en una xarxa local i pot ser més fàcil d’assegurar i protegir contra els atacs externs.

5.    Costos de SAN i NAS

Un altre factor a considerar en comparar SAN vs NAS és la inversió. En general, una solució d’emmagatzematge SAN és més costosa que una solució d’emmagatzematge NAS. Això es deu en part a la complexitat de la tecnologia SAN i a la necessitat de maquinari especialitzat.

SAN també pot ser més difícil de configurar i mantenir que NAS, la qual cosa requereix un personal tècnic altament capacitat per administrar i mantenir el sistema. A més, SAN no és tan escalable com NAS, cosa que pot ser un problema per a les empreses que busquen una solució d’emmagatzematge d’arxius que pugui créixer amb elles.

“ Hi ha un ampli ventall de possibilitats en el mercat per a solucions d'emmagatzematge, accés a les dades i ciberseguretat. Les empreses han d'acompanyar-se d'un proveïdor informàtic de confiança que els guiï i els orienti en la seva elecció i implementació.”

David Gómez
Soci i Gerent en OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

NAS i el Cloud Computing

Cloud Computing és un terme general utilitzat per descriure el lliurament de serveis informàtics a través d’Internet. El Cloud és una solució popular per a les empreses que busquen una infraestructura de TI escalable, segura i rendible que no requereix una inversió significativa en maquinari i programari.

Una de les formes més populars d’utilitzar el Cloud és a través de l’emmagatzematge al núvol. Les empreses poden emmagatzemar dades al núvol utilitzant serveis d’emmagatzematge al núvol de tercers com Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud. Aquests serveis ofereixen una varietat d’opcions d’emmagatzematge al núvol, com emmagatzematge d’arxius, emmagatzematge d’objectes i emmagatzematge de blocs.

En resum, tant el Cloud com el NAS són solucions d’emmagatzematge útils que s’ utilitzen en diferents entorns empresarials i que són perfectament compatibles. El Cloud Híbrid, per exemple, ofereix una solució escalable, rendible i segura per a empreses que busquen emmagatzemar i administrar dades i aplicacions al núvol.  Combinant serveis al núvol amb NAS, una solució d’emmagatzematge local que permet a les empreses emmagatzemar i compartir arxius en una xarxa local i pot ser més fàcil d’assegurar i protegir contra els atacs externs. En última instància, l’elecció entre el Cloud i el NAS depèn de les necessitats específiques de cada empresa en termes de capacitat, rendiment, seguretat i cost.

 

NAS i la tecnologia VoIP

D’altra banda, una solució d’emmagatzematge NAS és compatible amb tecnologia VoIP, sent rellevant esmentar que la tecnologia VoIP també pot ser utilitzada com una eina per a la col·laboració i el treball en equip en una empresa.  Per exemple, amb la possibilitat de realitzar videoconferències, els treballadors poden connectar-se i treballar junts sense importar la seva ubicació geogràfica, la qual cosa es tradueix en una major productivitat i eficiència.

A més, la tecnologia VoIP també permet la integració amb altres eines i aplicacions de l’empresa, com els sistemes de gestió de clients o els sistemes de comptabilitat, la qual cosa facilita la gestió i el seguiment dels processos interns.  En aquest sentit, és important que les empreses triïn un proveïdor de serveis que ofereixi una solució integral i personalitzada que s’ adapti a les necessitats específiques de cada empresa.

És important esmentar que les centraletes virtuals també té alguns desafiaments que han de ser considerats per les empreses abans de la seva adopció.  Un dels desafiaments més comuns és la qualitat del so, ja que aquesta es pot veure afectada per la qualitat de la connexió a internet i per altres factors externs.  Així mateix, la seguretat de la informació és un altre dels aspectes que han de ser considerats, ja que la tecnologia VoIP implica la transmissió d’informació sensible a través de la xarxa d’internet.

 

En definitiva, és important conèixer les diferències entre els sistemes d’emmagatzematge i accés a les dades que hi ha actualment al mercat. Proveïdors informàtics especialitzats en storage, ciberseguretat i últimes tecnologies poden ser un valuós aliat en la presa de decisions que beneficiaran el creixement de l’empresa.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte