L’emmagatzematge de dades és el procés tecnològic que consisteix a arxivar, organitzar i compartir la informació digital, formada pels arxius que s’utilitzen a diari. Arxius com documents (de text, taules, presentacions), imatges, vídeos, aplicacions, protocols de xarxa, llibretes d’adreces, configuracions i preferències de l’usuari i qualsevol altra informació en format digital. L’emmagatzematge es duu a terme en dispositius des d’on es fan còpies de seguretat, es dóna accés a les dades, es transporta la informació, entre altres funcions.

Les principals característiques que defineixen un sistema d’emmagatzematge de dades són:

  1. Capacitat: Aquesta mesura la quantitat de dades que pot emmagatzemar un sistema d’emmagatzematge i es mesura en bytes.
  2. Fiabilitat: La disponibilitat de les dades quan són sol·licitades, així com de disposar d’una taxa d’errors baixa, per exemple, en configuració RAID.
  3. Rendiment: Mesura el ràpid i eficient que és un sistema d’emmagatzematge de dades.
  4. Recuperabilitat: Mesura la capacitat del sistema per recuperar dades després d’una pèrdua, un esborrat, corrupció o qualsevol incident que impedeixi o limiti l’accés a les dades.

 

Dispositius d’ emmagatzematge de dades

Els dispositius d’emmagatzematge són clau en els sistemes d’emmagatzematge de dades. L’optimització i seguretat dins de l’empresa d’aquests dispositius: garantint l’accés, integritat i privacitat de la informació. Però, quins són els dispositius d’emmagatzematges utilitzats en l’actualitat?

 

1. Sistemes d’emmagatzematge de dades al núvol

Els sistemes d’emmagatzematge segueixen una tendència clara a la migració al núvol. Això és, el contracte d’un espai extern en els servidors del proveïdor Cloud, on és possible emmagatzemar tota la informació corporativa i accedir-hi independentment del sistema operatiu, la ubicació, l’hora i el dispositiu.

Un dels principals avantatges d’aquest sistema d’emmagatzematge és l’escalabilitat i flexibilitat del servei Cloud, que ofereix grans capacitats a costos més reduïts que les infraestructures locals. És un benefici important per a l’ empresa comptar amb serveis Cloud complets que no només s’encarreguin de la gestió del correu electrònic i el procés de dades, sinó també l’emmagatzematge de dades i les còpies de seguretat.

Totes aquestes virtuts han fet del núvol el sistema d’emmagatzematge de dades més utilitzats per les organitzacions d’èxit en l’actualitat. És important que les dades de l’empresa estiguin protegides i siguin confidencials, com regeix GDPR (Reglament General de Protecció de Dades), i el centre de dades del proveïdor estigui localitzat on es respecti aquesta legalitat.

2. Sistemes d’emmagatzematge en xarxa – SAN i NAS

Les xarxes han evolucionat amb el pas dels anys i permeten transferir grans quantitats d’informació en poc temps. L’alta velocitat de transferència ha fet molt comuns sistemes d’emmagatzematge en xarxa com SAN, l’ús principal de les quals és en servidors d’aplicacions, les NAS, destinades a emmagatzematge empresarial o personal.

  • SAN (Storage Area Network): és una solució d’emmagatzematge amb múltiples dispositius que actuen com a blocs de disc. Aquesta solució facilita l’accés i emmagatzematge de la informació des de qualsevol punt de la xarxa empresarial.
  • NAS (Network Attached Storage): és un sistema d’emmagatzematge de dades que utilitza un únic dispositiu accessible des de la xarxa per guardar i compartir informació corporativa. El sistema NAS compta amb la seva pròpia maquinària i sistema operatiu que gestiona l’accés d’usuaris i les operacions amb dades que s’hi poden realitzar.
SAN o NAS

3. Discos d’emmagatzematge

Són un dels mitjans d’emmagatzematge de la informació més comuns. Existeixen dos tipus de discos: els durs i els d’estat sòlid.

Els discos durs o Hard Drive Disk són dispositius mecànics que utilitzen el magnetisme per gravar les dades. Estan formats per diversos discos rígids que giren a gran velocitat i el seu capçal d’escriptura s’encarrega de gravar i interpretar la informació.

No obstant això, els discos d’estat sòlid o Solid State Drive emmagatzemen la informació en xips amb memòries flash interconnectades que no precisen de subministrament elèctric i que acostumen a classificar-se, segons la seva connexió, com a SATA, M.2 i PCIe NVME.

Els discos formen part de qualsevol sistema d’emmagatzematge de dades. El sistema de disc dur NAS o Network Attached Storage permet col·locar les unitats que siguin necessàries, augmentant la seva capacitat afegint discos. Els sistemes NAS són com petits ordinadors connectats a la xarxa de l’empresa que permeten gestionar les dades corporatives, garantint la seva integritat en cas de ciberatac.

4. Emmagatzematge de dades amb cintes magnètiques

Aquest sistema d’emmagatzematge grava les dades en pistes sobre una banda plàstica, amb material magnètic. Existeixen diferents tipus de cintes d’emmagatzematge, en funció de la seva composició i formats de gravació. Tot i ser un sistema d’emmagatzematge de dades antic, té una gran utilitat en l’entorn actual per la seva durabilitat i el seu reduït cost.

 

En definitiva, els sistemes d’emmagatzematge de dades són molt variats i seran més o menys adequats segons les necessitats i característiques de l’empresa. Actualment, gran part de la massa empresarial opta per sistemes d’emmagatzematge al núvol, per la facilitat d’ús, l’escalabilitat i el fet de no necessitar una gran inversió inicial. Qualsevol tipus d’empresa, independentment de la seva mida, fa ús de dades corporatives i precisa de servidors on emmagatzemar i assegurar-les.

¡Hola! Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto