La Infraestructura d’escriptori virtual és una solució tecnològica que permet a les organitzacions oferir als seus usuaris un entorn d’escriptori virtual complet, allotjat en servidors centrals i entregat de manera remota a través d’una xarxa d’àrea àmplia (WAN). Aquesta tecnologia permet als usuaris accedir a les seves aplicacions i dades des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu, la qual cosa millora la productivitat i l’eficiència dels usuaris i redueix els costos operatius de l’organització.

La VDI és una solució que combina hardware i software per crear una plataforma virtual que allotja escriptoris virtuals i aplicacions en un centre de dades. Aquesta solució és diferent de la virtualització de servidors, que s’enfoca en la consolidació de servidors físics en una única plataforma virtual. La VDI s’enfoca en la creació d’un entorn d’escriptori virtual per als usuaris finals, la qual cosa permet que els seus sistemes operatius i aplicacions s’executin en servidors remots, mentre que l’usuari interactua amb ells a través d’una connexió de xarxa.

 

Opcions d’infraestructura d’escriptoris virtuals

A l’entorn Cloud hi ha diferents possibilitats a l’hora de definir l’accés a les dades. Des de servidors privats sense accés a RDS, fins a servidors d’infraestructura amb escriptoris virtuals compartits. Finalment i com a opció més completa, servidors virtualitzats d’infraestructura amb escriptoris dedicats (VDI).

 • Servidors compartits: RDS és una solució de virtualització que proporciona accés remot a aplicacions i escriptoris allotjats en un servidor remot. En lloc de proporcionar un escriptori virtual complet, RDS proporciona accés a aplicacions específiques que estan allotjades en el servidor. Els usuaris poden accedir a aquestes aplicacions des de qualsevol dispositiu amb una connexió a Internet. RDS és una forma de proporcionar accés a aplicacions específiques d’una manera més simple i eficient.
 • Servidors dedicats: VDI és una solució de virtualització que proporciona als usuaris un escriptori virtual complet allotjat en un servidor remot. Amb el servidor dedicat, els usuaris poden accedir al seu escriptori virtual des de qualsevol dispositiu amb una connexió a Internet. Els escriptoris virtuals es poden personalitzar per satisfer les necessitats individuals dels usuaris, i es poden instal·lar aplicacions i software específics. En resum, VDI és una forma de proporcionar un escriptori complet i personalitzat als usuaris remots

"RDS és un escriptori virtual complet amb recursos compartits en un servidor remot, els usuaris comparteixen una mateixa màquina virtual (VM)".

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Diferències clau entre VDI i RDS

La principal diferència entre VDI i RDS és el nivell de personalització que s’ofereix als usuaris. RDS és un escriptori virtual complet amb recursos compartits en un servidor remot, elsusuaris comparteixen una mateixa màquina virtual (VM). VDI és un escriptori virtual complet amb recursos individuals en un servidor en remot i cada usuari disposa d’una màquina virtual (VM). Els servidors compartits i dedicats són compatibles en una mateixa infraestructura d’empresa. És possible combinar les dues solucions segons necessitats de l’organització.

Una altra diferència important entre VDI i RDS és el cost. VDI pot ser una solució costosa, ja que cada usuari necessita el seu propi escriptori virtual allotjat en un servidor remot. D’altra banda, RDS és una solució més rendible, ja que múltiples usuaris poden accedir a les mateixes aplicacions allotjades en el mateix servidor. VDI utilitza una màquina virtual per a cada usuari i, tot i que pot resultar més car, és l’opció idònia per processar gran quantitat de dades i no veure interrompuda l’operativitat dels treballadors.

A més, la implementació de VDI pot requerir hardware i software addicionals, com un hipervisor, per allotjar els escriptoris virtuals. RDS es pot implementar més fàcilment, ja que només es requereix un servidor remot que alvoreixi les aplicacions i escriptoris. En resum, VDI és una solució més complexa i costosa, mentre que RDS és una solució més simple i rendible.

 

Beneficis del VDI

La infraestructura d’escriptori virtual permet a les organitzacions aprofitar al màxim la seva infraestructura de xarxa existent i els seus recursos de hardware, alhora que ofereix als usuaris una experiència d’usuari d’escriptori complet. Alguns dels beneficis que ofereix la VDI inclouen:

 1. Estalvi en inversió i costos: La infraestructura d’escriptori virtual permet a les organitzacions reduir els costos de hardware i software, ja que poden utilitzar hardware de menor cost i reduir la quantitat de software necessari en els dispositius de l’usuari final.
 2. Accessibilitat: La VDI permet als usuaris accedir a les seves aplicacions i dades des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu, la qual cosa millora la productivitat i l’eficiència dels usuaris.
 3. Seguretat: La VDI pot millorar la seguretat de les dades i les aplicacions d’una organització, ja que totes les dades i aplicacions resideixen en un centre de dades centralitzat i no en els dispositius finals.
 4. Flexibilitat: La VDI ofereix una gran flexibilitat per als usuaris, ja que poden accedir al seu escriptori virtual des de qualsevol dispositiu, incloent computadores d’escriptori, laptops, tauletes i telèfons mòbils.
 5. Simplificació de l’administració: La VDI simplifica l’administració de les aplicacions i sistemes operatius, ja que tot s’administra en un centre de dades centralitzat, la qual cosa redueix la complexitat de l’administració de dispositius individuals.

En termes d’infraestructura, la VDI consisteix en servidors, emmagatzematge i software de virtualització. Els servidors actuen com a hosts per a les màquines virtuals, i l’emmagatzematge s’utilitza per emmagatzemar les imatges dels sistemes operatius i les aplicacions. El software de virtualització s’utilitza per crear i administrar les màquines virtuals.

Per implementar una solució de VDI, les organitzacions han d’avaluar acuradament els seus requisits i seleccionar una solució que satisfaci les seves necessitats. Algunes de les consideracions clau que s’han de tenir en compte inclouen el nombre d’usuaris finals, els requisits de rendiment i la capacitat de la infraestructura existent per suportar la solució de VDI.

 

Quina és la millor solució per a  l’empresa?

L’elecció entre VDI i RDS dependrà de les necessitats específiques de l’empresa. Si necessita proporcionar als seus usuaris un escriptori complet i personalitzat amb aplicacions i software específics, VDI és la millor opció. Si només necessita proporcionar accés a aplicacions específiques i compartir capacitat i processament d’un servidor, RDS és l’alternativa adequada.  RDS és l’opció més econòmica i adequada per a la majoria de les empreses.

 

Infraestructura d’escriptoris virtuals: com planejar la implementació?

La implementació de la infraestructura d’escriptori virtual pot ser complexa i requereix un enfocament estratègic. Les organitzacions han de treballar amb proveïdors de solucions de VDI i experts en tecnologia per dissenyar i implementar una solució de VDI que satisfaci les seves necessitats específiques. Algunes de les consideracions importants a tenir en compte en implementar una solució de VDI inclouen:

 • Selecció del proveïdor de solucions de VDI: Les organitzacions han de seleccionar un proveïdor de solucions de VDI que tingui una sòlida reputació en el mercat i que pugui proporcionar una solució que satisfaci les seves necessitats específiques. És important treballar amb un proveïdor que tingui experiència en la implementació de solucions de VDI similars i que pugui proporcionar suport tècnic d’alta qualitat.
 • Selecció de hardware: La infraestructura de hardware utilitzada per a la implementació de la VDI és un factor crític en l’èxit de la solució. Les organitzacions han de seleccionar hardware que sigui escalable i que tingui capacitat de processament, memòria i emmagatzematge suficient per suportar la solució de VDI.
 • Selecció de software de virtualització: El software de virtualització utilitzat en la solució de VDI és un factor crític en la capacitat de la solució per satisfer les necessitats de l’organització. Les organitzacions han de seleccionar un software de virtualització que tingui una sòlida reputació en el mercat i que pugui proporcionar la funcionalitat necessària per a la solució de VDI.
 • Disseny de la solució de VDI: El disseny de la solució de VDI és un pas crític en el procés d’implementació de la VDI. Les organitzacions han de treballar amb experts en tecnologia per dissenyar una solució que satisfaci les seves necessitats específiques. El disseny ha d’incloure consideracions com l’arquitectura de la solució, la configuració del hardware i la selecció de software.
 • Implementació de la solució de VDI: Una vegada que s’ha dissenyat la solució de VDI, és important implementar-la de manera adequada. La implementació ha de ser acuradament planificada i executada per garantir l’èxit de la solució de VDI. És important realitzar proves exhaustives abans de la implementació per assegurar-se que la solució funcioni correctament.

 

En conclusió, la infraestructura d’escriptori virtual (VDI) és una solució tecnològica que permet a les organitzacions oferir als seus usuaris un entorn d’escriptori virtual complet. La VDI ofereix una sèrie de beneficis, incloent-hi la reducció de costos, l’accessibilitat, la seguretat, la flexibilitat i la simplificació de l’administració. Tanmateix, la implementació de la solució de VDI pot ser complexa i requereix un enfocament estratègic.

Les organitzacions han de treballar amb proveïdors de solucions de VDI i experts en tecnologia per dissenyar i implementar una solució de VDI que satisfaci les seves necessitats específiques. Amb una planificació acurada i una implementació adequada, la VDI pot ser una solució valuosa per millorar la productivitat i l’eficiència dels usuaris i reduir els costos operatius de l’organització.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte