Les xarxes WAN (Wide Area Network, per les seves sigles en anglès) són sistemes de comunicació que connecten múltiples ubicacions geogràfiques en una empresa. Aquestes xarxes s’utilitzen per compartir informació i recursos entre diferents sucursals i filials d’una empresa, la qual cosa facilita la presa de decisions i la col·laboració entre els equips.

A continuació, es presenten alguns exemples de xarxes WAN que poden ajudar les empreses a entendre millor com funcionen i com poden beneficiar-les.

 

Exemple de Xarxa WAN de sucursals bancàries

Les xarxes WAN s’utilitzen àmpliament en la indústria bancària per connectar diferents sucursals i caixers automàtics. Els bancs poden utilitzar una xarxa WAN per compartir informació entre les seves sucursals, permetent als gerents i empleats de cada sucursal accedir a la mateixa base de dades de clients, transaccions i productes.

A més, la xarxa WAN permet als clients accedir al seu compte bancari i realitzar transaccions en qualsevol sucursal o caixer automàtic, la qual cosa millora l’experiència del client i augmenta l’eficiència del banc.

 

Les xarxes WAN d’empreses de telecomunicacions

Les empreses de telecomunicacions utilitzen xarxes WAN per connectar diverses ciutats i països a tot el món. Aquestes xarxes permeten a les empreses de telecomunicacions oferir serveis com el correu electrònic, la videoconferència i la transmissió de dades a través d’una xarxa global.

D’altra banda, les xarxes WAN també possibiliten a les empreses de telecomunicacions compartir informació entre els seus diferents centres de dades, la qual cosa millora l’eficiència i la seguretat dels seus sistemes.

 

Un altre exemple de xarxa WAN en empreses de logística i transport

Les empreses de logística i transport utilitzen xarxes WAN per connectar diverses ubicacions, com centres de distribució, ports i aeroports. Aquestes xarxes faciliten a les empreses de logística i transport rastrejar el moviment dels béns i coordinar els lliuraments en temps real.

A més, les xarxes WAN també permeten a aquestes empreses compartir informació amb els seus proveïdors i clients, la qual cosa millora la col·laboració i l’eficiència de tota la cadena de subministrament.

 

Xarxa WAN d’empreses de serveis financers

Les empreses de serveis financers, com les companyies d’assegurances i els fons d’inversió, utilitzen xarxes WAN per compartir informació entre d’altres oficines i sucursals a tot el món. Aquestes xarxes permeten a les empreses de serveis financers accedir a la mateixa informació de mercat i a les mateixes dades d’inversió, la qual cosa millora la presa de decisions i la rendibilitat de l’empresa. A més, les xarxes WAN també faciliten a aquestes empreses connectar-se amb els seus clients i proveïdors a tot el món, cosa que augmenta l’eficiència i la satisfacció del client.

 

Exemples de xarxa WAN en empreses de fabricació

Les empreses de fabricació utilitzen xarxes WAN per connectar diferents plantes i fàbriques a tot el món. Aquestes xarxes permeten a les empreses de fabricació coordinar la producció i el subministrament de materials en temps real, la qual cosa millora l’eficiència i redueix els costos. Al seu torn, les xarxes WAN també permeten a aquestes empreses compartir informació amb els seus proveïdors i clients, la qual cosa millora la col·laboració i l’eficiència de tota la cadena de subministrament.

 

En resum, les xarxes WAN són essencials per a les empreses que necessiten compartir informació i recursos entre diferents ubicacions geogràfiques. Els exemples de xarxes WAN esmentats anteriorment demostren l’àmplia varietat d’aplicacions que poden tenir aquestes xarxes i com poden beneficiar diferents indústries i empreses.

 

Altres exemples de xarxes WAN

A més dels exemples esmentats anteriorment, existeixen altres tipus de xarxes WAN que s’utilitzen en diferents sectors i empreses. Per exemple, les empreses de retail poden utilitzar una xarxa WAN per connectar diferents botigues i centres de distribució, permetent una millor gestió d’inventaris i una experiència de compra més fluida per als clients. Les empreses d’educació poden utilitzar una xarxa WAN per connectar diferents campus i facilitar la col·laboració entre estudiants i professors.

En termes tècnics, les xarxes WAN funcionen mitjançant la connexió de diferents dispositius, com routers i switches, a través d’una xarxa pública o privada. Aquests dispositius permeten l’intercanvi d’informació entre diferents ubicacions geogràfiques, la qual cosa permet la transmissió de dades, veu i vídeo en temps real.

És important destacar que la seguretat és un aspecte clau en el disseny i manteniment de les xarxes WAN. Les empreses han d’implementar mesures de seguretat per protegir les seves xarxes WAN contra amenaces cibernètiques com virus, malware i atacs de phishing. Algunes d’aquestes mesures inclouen l’ús de firewalls, la implementació de polítiques de seguretat de la informació i el xifrat de dades sensibles.

 

Les SD-WAN en el món de la informàtica

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) és una tecnologia que revoluciona la forma en què les empreses connecten les seves oficines i dispositius remots a la xarxa central. La idea de la SD-WAN és utilitzar programari per simplificar la configuració i el control de la xarxa d’àrea àmplia, la qual cosa permet a les empreses millorar l’eficiència, reduir costos i millorar la seguretat. Una de les claus de SD-WAN és poder permetre a les empreses construir el seu WAN a mida, pagant pel que necessiten realment.

Una de les principals funcions de SD-WAN és la capacitat d’optimitzar automàticament el trànsit de xarxa. Això s’aconsegueix mitjançant l’ús d’algoritmes que avaluen en temps real el rendiment de diferents enrutadors i enllaços de connexió, i després redireccionen el trànsit a través de l’enllaç de major rendiment. Això significa que, si un enllaç de connexió es torna lent o inestable, el trànsit es redireccionarà automàticament a través d’un altre enllaç més ràpid i confiable.

 

En conclusió, les xarxes WAN són una eina essencial per a les empreses que necessiten connectar diferents ubicacions geogràfiques i compartir informació i recursos en temps real. Els exemples esmentats anteriorment il·lustren com diferents indústries poden utilitzar aquestes xarxes per millorar l’eficiència i la col·laboració, així com per oferir una millor experiència al client.

Tanmateix, és important recordar que la seguretat de la informació és un aspecte clau en el disseny i manteniment de les xarxes WAN, i que les empreses han d’implementar mesures de seguretat efectives per protegir les seves xarxes i dades sensibles.

" Les xarxes WAN són una eina essencial per a les empreses que necessiten connectar diferents ubicacions geogràfiques i compartir informació i recursos en temps real."

Alfred Saiz
Director Tècnic a OnWork IT & Cloud

Alfred Saiz, director técnico de OnWork IT & Cloud

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte