Diferències entre RDS i VDI: virtualització descriptoris

RDS:

Permet als usuaris connectar-se a un servidor de Windows i utilitzar-lo com si es maneguessin físicament

Els recursos del servidor es comparteixen entre els usuaris connectats.

Costos baixos de programari i maquinari, la simplicitat de configuració i manteniment.

VDI:

Crea una màquina virtual per a cada usuari sobre un hypervisor, cosa que brinda aïllament entre els usuaris.

Cada usuari es connecta al vostre escriptori mitjançant una màquina virtual muntada al servidor.

Aïllament entre usuaris, cosa que proporciona més seguretat i llibertat d’ús.

 

L’elecció entre RDS i VDI depèn de les necessitats específiques de cada empresa i les consideracions de cost i seguretat.

¡Hola! Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto