El Centre de Processament de Dades (CPD) és un element clau en la infraestructura informàtica de les empreses, ja que permet la gestió eficient de grans quantitats d’informació i la realització d’operacions essencials per al negoci. Per aquesta raó, és important conèixer les característiques d’un CPD i garantir el seu correcte funcionament i assegurar-se que s’està invertint en una infraestructura adequada.

En aquest article, analitzarem les característiques d’un CPD i com aquestes influeixen en la presa de decisions empresarials:

1.    Processament del CPD

La primera característica del CPD és el processament, d’això depèn el rendiment del sistema i el processament de grans quantitats d’informació en períodes curts de temps. Aquest factor és essencial per garantir que la informació estigui disponible en el moment en què es necessita, la qual cosa permet a les empreses prendre decisions ràpides i eficients. Com millor sigui el processament del CPD, més àgil serà l’accés i flux de la informació en el sistema informàtic de l’empresa.

2.    Emmagatzematge del centre de dades

Una altra característica del CPD és la capacitat d’emmagatzematge de dades. Un CPD ha de poder emmagatzemar grans quantitats d’informació de manera segura i accessible per ser utilitzada en qualsevol context i adaptable a qualsevol canvi en l’empresa. És fonamental per garantir la continuïtat dels processos empresarials, fins i tot en cas d’errors en el sistema.

3.    Disponibilitat del CPD

La disponibilitat del CPD també és una característica important, ja que ha d’estar disponible 24/7, per garantir que els processos empresarials puguis realitzar-se sense interrupcions. Això és especialment important per a les empreses, perquè els empleats no poden interrompre les seves tasques perquè hi hagi moments en què no estigui disponible el CPD.

4.    Seguretat del centre de dades

La seguretat del CPD és un altre element clau en les característiques del centre de dades. Els CPD han d’estar protegits a intrusions i atacs externs. Els centres de dades han de tenir les mesures de seguretat adequades configurades per protegir la informació emmagatzemada. Això és essencial per garantir la confidencialitat i privacitat de les dades processadores pel CPD.

5.    Escalabilitat del CPD

Una altra de les característiques del centre de dades és la seva escalabilitat. La possibilitat d’adaptar-se al creixement o reducció de l’empresa i totes les necessitats canviants que aquesta pugui haver d’afrontar. Això vol dir que un CPD ha de poder agregar capacitats i prestacions addicionals, o bé recursos, sense interrompre el funcionament habitual del sistema informàtic de l’empresa.

 

En conclusió, les característiques d’un CPD són molt importants a l’hora d’escollir un servidor per a l’empresa o externalitzar-lo amb un proveïdor IT. Cal conèixer el context de l’organització i la planificació a curt i mitjà termini tant de creixement com de possible rotació.

Al seu torn, la ciberseguretat s’ha convertit en un element fonamental en els temps que corren i és per això essencial a l’hora de triar proveïdor informàtic per a l’empresa. Cal tenir en compte serveis i prestacions com les còpies de seguretat en local i al núvol, la protecció davant d’atacs de tipus ransomware i la correcta configuració de tallafocs i altres bloquejos a la xarxa informàtica de l’empresa.

En aquest article hem exposat 5 de les característiques d’un CPD que s’han de tenir en consideració a l’hora de triar un centre de processament de dades idoni per a l’empresa i les seves peculiaritats. Tanmateix, l’assessorament informàtic abans de prendre una decisió és fonamental, i és per això que des d’OnWork oferim un estudi gratuït de la informàtica de l’organització i aconsellem quina és la millor opció.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte