Cada vegada és més comú que les empreses s’enfrontin a incidències informàtiques que poden afectar la seva operativitat i reputació. Per aquesta raó, és fonamental que les organitzacions implementin mesures per prevenir aquests problemes, però també és important tenir en compte la importància de l’anàlisi retrospectiva per aprendre de les situacions esdevingudes.

 

Què és l’anàlisi retrospectiva?

L’anàlisi retrospectiva és una tècnica que s’utilitza per examinar un esdeveniment o incident que ja ha ocorregut i analitzar-lo detalladament per identificar les causes i conseqüències, i d’aquesta manera, poder establir mesures preventives i correctives per evitar que torni a succeir. En el context de les incidències informàtiques, l’anàlisi retrospectiva permet comprendre com es va produir l’incident i què es pot fer per evitar que torni a ocórrer en el futur.

Una anàlisi retrospectiva efectiva requereix d’un enfocament sistemàtic i rigorós. En primer lloc, és important recopilar tota la informació rellevant sobre l’incident, incloent detalls sobre el moment en què es va produir, l’impacte en l’empresa, els sistemes afectats, etc. També és fonamental comptar amb la participació de tots els membres de l’equip que van estar involucrats en el maneig de l’incident, des dels tècnics fins als responsables de la presa de decisions.

 

Anàlisi retrospectiva en IT: el procediment

Un cop s’ha recopilat tota la informació necessària, és moment d’analitzar-la detingudament. L’objectiu d’aquesta anàlisi és identificar les causes arran de l’incident, és a dir, les raons fonamentals per les quals va ocórrer. Això implica anar més enllà dels símptomes de l’incident per trobar les veritables causes subjacents.

És important tenir en compte que l’anàlisi retrospectiva no és un procés de recerca de culpables. En lloc d’això, es tracta d’un procés d’aprenentatge en el qual es busca identificar les causes per poder prendre mesures preventives i correctives. D’aquesta manera, es poden evitar futurs incidents i millorar la seguretat i l’estabilitat dels sistemes de l’empresa.

Un cop s’han identificat les causes arrel de l’incident, cal desenvolupar un pla d’acció. Aquest pla ha de ser realista i factible i ha d’incloure un cronograma clar i detallat per a la seva implementació. A més, és important assignar responsabilitats clares per a la seva execució i establir un sistema de seguiment per monitorar el seu progrés.

En molts casos, l’anàlisi retrospectiva pot ser un procés complex que requereix d’una gran quantitat de recursos. Tanmateix, és important tenir en compte que els beneficis que es poden obtenir d’aquest procés són incalculables. No només permet evitar futurs incidents, sinó que també pot millorar l’eficiència i l’efectivitat dels sistemes de l’empresa. Aquesta anàlisi es pot realitzar des del departament IT d’una empresa o a través d’un proveïdor informàtic, o una combinació d’ambdues opcions.

"L'objectiu d'aquesta anàlisi és identificar les causes arrel de l'incident, és a dir, les raons fonamentals per les quals va ocórrer. Això implica anar més enllà dels símptomes de l'incident per a trobar les veritables causes subjacents."

David Gómez
Soci i Gerent en OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Anàlisi retrospectiva en IT: el procediment

Un cop s’ha recopilat tota la informació necessària, és moment d’analitzar-la detingudament. L’objectiu d’aquesta anàlisi és identificar les causes arran de l’incident, és a dir, les raons fonamentals per les quals va ocórrer. Això implica anar més enllà dels símptomes de l’incident per trobar les veritables causes subjacents.

És important tenir en compte que l’anàlisi retrospectiva no és un procés de recerca de culpables. En lloc d’això, es tracta d’un procés d’aprenentatge en el qual es busca identificar les causes per poder prendre mesures preventives i correctives. D’aquesta manera, es poden evitar futurs incidents i millorar la seguretat i l’estabilitat dels sistemes de l’empresa.

Un cop s’han identificat les causes arrel de l’incident, cal desenvolupar un pla d’acció. Aquest pla ha de ser realista i factible i ha d’incloure un cronograma clar i detallat per a la seva implementació. A més, és important assignar responsabilitats clares per a la seva execució i establir un sistema de seguiment per monitorar el seu progrés.

En molts casos, l’anàlisi retrospectiva pot ser un procés complex que requereix d’una gran quantitat de recursos. Tanmateix, és important tenir en compte que els beneficis que es poden obtenir d’aquest procés són incalculables. No només permet evitar futurs incidents, sinó que també pot millorar l’eficiència i l’efectivitat dels sistemes de l’empresa. Aquesta anàlisi es pot realitzar des del departament IT d’una empresa o a través d’un proveïdor informàtic, o una combinació d’ambdues opcions.

 

L’anàlisi retrospectiva en el pla de seguretat de l’empresa

És important esmentar que l’anàlisi retrospectiva no és un procés aïllat. Ha de ser part d’un enfocament integral de gestió de la seguretat de la informació que inclogui mesures preventives i correctives en tots els nivells de l’organització. Això implica la implementació de polítiques i procediments clars per al maneig de la informació, la capacitació i l’entrenament del personal en temes de seguretat de la informació, i la implementació de tecnologies de seguretat adequades.

En resum, és important que les empreses inverteixin en mesures preventives per minimitzar el risc d’incidències informàtiques. Tanmateix, és igualment important tenir en compte que la prevenció mai serà perfecta i que sempre hi haurà un risc residual que s’esdevinguessin incidents. Per aquesta raó, l’anàlisi retrospectiva és una eina cabdal en la gestió de la seguretat de la informació.

És important tenir en compte que l’anàlisi retrospectiva no només és rellevant per a les grans empreses, sinó també per a les petites i mitjanes empreses. De fet, les PIMES poden ser especialment vulnerables a les incidències informàtiques a causa de la manca de recursos i la manca d’experiència en aquest camp. Per aquesta raó, és important que les PIMES també implementin mesures per prevenir i manejar les incidències informàtiques, incloent-hi l’anàlisi retrospectiva.

En conclusió, l’anàlisi retrospectiva és una tècnica cabdal en la gestió de la seguretat de la informació. Permet a les empreses aprendre dels incidents i millorar l’eficiència i l’efectivitat dels sistemes. És important que les empreses implementin mesures preventives per minimitzar el risc d’incidències informàtiques, però també és important tenir en compte que l’anàlisi retrospectiva és una eina essencial per manejar els incidents que inevitablement s’esdevindran en algun moment. En fer-ho, les empreses poden millorar la seguretat i l’estabilitat dels seus sistemes i protegir la seva reputació i les seves finances.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte