En una actualitat en què la comunicació juga un paper fonamental en les nostres vides, la seguretat en línia s’ha convertit en una preocupació creixent. Entre les múltiples amenaces que enfrontem, els atacs Man-in-the-Middle (MITM) es troben entre els més insidiosos i persistents.

En aquest article, explorarem en detall els atacs MITM, el seu funcionament, les conseqüències per als usuaris i les mesures de protecció necessàries per mantenir-se a fora en un entorn cibernètic cada vegada més hostil.

 

Què és un atac Man-in-the-Middle?

Un atac Man-in-the-Middle, o atac MITM, és una tècnica utilitzada per ciberdelinqüents per interceptar i manipular la comunicació entre dues parts sense el seu coneixement. L’atacant se situa entre el remitent i el receptor legítims, actuant com un intermediari invisible. Aprofitant aquesta posició privilegiada, l’atacant pot accedir, modificar i fins a suplantar els missatges enviats, cosa que pot tenir conseqüències devastadores.

"L'atacant intercepta i altera les comunicacions entre les dues parts, mentre aquests usuaris pensen que estan comunicant-se entre si en un canal de comunicació segur."

Ivan Huguet
Consultor IT a OnWork IT & Cloud

Consultor IT

El funcionament d’un atac MITM

En un escenari típic d’atac MITM, l’atacant intercepta la comunicació entre dues parts, creant un canal paral·lel que passa desapercebut per als involucrats. Per aconseguir això, l’atacant pot utilitzar diverses tècniques, com l’enverinament de la taula ARP, l’ús de xarxes WiFi falses o el segrest de sessions.

Un cop establert l’atac, l’atacant té el control total sobre la informació que es transmet entre les parts afectades. Això pot permetre-li accedir a contrasenyes, números de targetes de crèdit, dades confidencials o fins i tot manipular els missatges per obtenir avantatges personals o perjudicar els usuaris legítims.

 

Conseqüències d’un atac MITM

Les conseqüències d’un atac Man-in-the-Middle poden ser devastadores tant a nivell personal com empresarial. Els usuaris poden ser víctimes de robatori d’identitat, pèrdua financera, suplantació d’identitat o fins i tot xantatge. Per a les empreses, un atac MITM pot resultar en la pèrdua d’informació sensible, danys a la reputació i la confiança dels clients, i en casos extrems, el col·lapse de l’organització.

 

6 medides de protecció contra atacs MITM

Afortunadament, hi ha mesures que els usuaris i les organitzacions poden prendre per protegir-se contra els atacs Man-in-the-Middle i mitigar els riscos associats. A continuació, es presenten algunes de les estratègies més efectives:

 1. Encriptació d’extrem a extrem: Utilitzar protocols de comunicació segurs que proporcionin encriptació d’extrem a extrem, com HTTPS, és fonamental per protegir-se contra atacs MITM. Això garanteix que la informació transmesa estigui xifrada i només sigui llegible pel remitent i el receptor legítims.
 2. Verificació de certificats: Abans d’enviar informació sensible a través d’una connexió segura, és essencial verificar l’autenticitat del certificat del lloc web.
 3. Mantenir programari actualitzat: Mantenir el programari del sistema operatiu, navegadors i aplicacions actualitzat és crucial per protegir-se contra atacs MITM. Les actualitzacions sovint inclouen la seguretat que corregeixen vulnerabilitats conegudes utilitzades pels atacants.
 4. Evitar xarxes WiFi públiques no segures: Les xarxes WiFi públiques, com les que es troben en cafeteries, aeroports o centres comercials, són objectius freqüents per als atacs MITM. És recomanable evitar connectar-se a xarxes no segures o utilitzar una VPN confiable per xifrar la connexió i protegir la comunicació.
 5. Usar autenticació de dos factors: L’autenticació de dos factors afegeix una capa addicional de seguretat als comptes en línia. En habilitar aquesta funció, es requerirà un segon factor d’autenticació, com un codi enviat al telèfon mòbil, per accedir al compte, la qual cosa dificulta als atacants l’accés no autoritzat.
 6. Educar i conscienciar: L’educació i la conscienciació són fonamentals per prevenir els atacs MITM. Els usuaris han de ser conscients de les tècniques utilitzades pels atacants i estar alerta davant de senyals d’advertència, com missatges o llocs web sospitosos. A més, és essencial promoure bones pràctiques de seguretat, com l’ús de contrasenyes fortes i evitar fer clic en enllaços desconeguts.

Els atacs Man-in-the-Middle representen una amenaça persistent en la nostra era altament interconnectada. La capacitat dels atacants per interceptar i manipular la comunicació entre dues parts pot tenir conseqüències devastadores per als usuaris i les organitzacions.

No obstant això, en prendre mesures de protecció adequades, com utilitzar connexions segures, mantenir el programari actualitzat i educar els usuaris, és possible mitigar els riscos associats amb els atacs MITM. En última instància, la seguretat en línia és responsabilitat de tots, i en prendre mesures proactives, podem mantenir-nos segurs en un entorn digital cada vegada més desafiant.

 

Tipus de ciberatac relacionats amb el MITM

A més de l’atac Man-in-the-Middle convencional, hi ha diversos tipus de ciberatacs que estan estretament relacionats amb aquesta tècnica i que val la pena esmentar. A continuació, descriurem alguns dels més comuns:

 1. Atac Man-in-the-Browser (MITB): En aquest tipus d’atac, el malware s’instal·la al navegador web de la víctima i s’utilitza per interceptar i modificar la comunicació entre l’usuari i els llocs web visitats. L’atacant pot robar credencials d’inici de sessió, dades financeres o altra informació confidencial.
 2. Atac Man-in-the-Mobile (MITMO): Aquest tipus d’atac es dirigeix a dispositius mòbils, com telèfons intel·ligents o tauletes. L’atacant aprofita vulnerabilitats en el sistema operatiu o en les aplicacions per interceptar i manipular la comunicació. Això pot incloure l’accés a missatges de text, trucades, dades de navegació o fins i tot el control remot del dispositiu.
 3. Atac Man-in-the-Email (MITE): En aquest cas, l’atacant s’infiltra en la comunicació per correu electrònic entre dues parts. Poden llegir, modificar o suplantar missatges de correu electrònic, la qual cosa pot conduir a la divulgació d’informació confidencial o l’execució d’estafes de phishing més efectives.
 4. Atac Man-in-the-Cloud (MITC): Amb la creixent adopció de serveis al núvol, els atacs MITC s’han tornat més freqüents. Els atacants intercepten i manipulen la comunicació entre els usuaris i els serveis al núvol, cosa que els permet accedir i robar informació confidencial emmagatzemada al núvol, com documents, dades personals o contrasenyes.
 5. Atac Man-in-the-App (MITA): Aquest tipus d’atac es dirigeix a aplicacions mòbils. Els atacants poden utilitzar tècniques com l’enginyeria inversa o la manipulació de paquets de dades per interceptar i modificar la comunicació entre l’aplicació i els servidors, la qual cosa pot donar lloc al robatori de dades, l’accés no autoritzat o fins i tot la manipulació de funcionalitats de l’aplicació.

És important tenir en compte que aquests tipus d’atacs sovint se superposen i es poden combinar per maximitzar l’impacte. Els atacants estan constantment buscant noves formes d’aprofitar les vulnerabilitats en la comunicació i la tecnologia, per la qual cosa és fonamental estar actualitzat i prendre les mesures de protecció adequades per protegir-se contra aquests atacs relacionats amb el MITM.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte