En el vertiginós món digital actual, la velocitat de càrrega web s’ha convertit en un factor crític per a l’èxit de qualsevol lloc web. Els usuaris esperen una experiència ràpida i fluida en navegar per Internet, i si el teu lloc web triga molt a carregar-se, és probable que perdis visitants i potencials clients.

Per això, és fonamental optimitzar la velocitat del teu lloc web. En aquest article, explorarem algunes estratègies i millors pràctiques per millorar la velocitat de càrrega web i oferir una experiència excepcional als teus usuaris.  A continuació, algunes de les indicacions:

1.    Optimitza i comprimeix les teves imatges per millorar la càrrega web

Les imatges solen ser un dels elements que més temps de càrrega consumeixen en un lloc web. És essencial assegurar-se que les teves imatges estiguin optimitzades i comprimides sense comprometre la qualitat visual. Pots utilitzar eines com Photoshop, TinyPNG o ImageOptim per reduir la mida de les teves imatges sense sacrificar la seva aparença. A més, considera implementar formats d’imatge més eficients, com WebP, que ofereix una millor compressió sense perdre qualitat.

2.    Utilitza una xarxa d’entrega de contingut (CDN)

Una CDN és una xarxa distribuïda de servidors ubicats en diferents ubicacions geogràfiques. En utilitzar una CDN, els arxius estàtics del teu lloc web, com imatges, fulls d’estil i scripts, s’emmagatzemen en múltiples servidors a tot el món. Això permet que els usuaris accedeixin als arxius des del servidor més proper a la seva ubicació, cosa que redueix la latència i millora la velocitat de càrrega web. Algunes opcions populars de CDN són Cloudflare, Akamai i Amazon CloudFront.

"Aquests tips optimitzen els llocs web de manera que la velocitat de càrrega és més ràpida i els usuaris poden navegar sense conflicte. Una web àgil millora l'experiència de l'usuari digital i millora considerablement la imatge de l'empresa."

Jordi Agustín
Senior Helpdesk a OnWork IT & Cloud

Jordi, Senior Help Desk Technician a OnWork

3.    Minimitza el codi CSS i JavaScript per optimitzar la velocitat web

L’excés de codi CSS i JavaScript pot alentir considerablement la càrrega del teu lloc web. Elimina o combina arxius innecessaris, utilitza minificadors i realitza una revisió exhaustiva del teu codi per eliminar qualsevol fragment innecessari. A més, considera carregar els scripts al final del document HTML perquè el contingut principal es carregui primer. Això evitarà que els scripts bloquegin la càrrega de la pàgina.

 

4.    Implementa l’emmagatzematge en caixet

L’emmagatzematge en caixet és una tècnica que permet emmagatzemar una còpia del teu lloc web al navegador de l’usuari. Això significa que quan un usuari torna al teu lloc web, no cal tornar a carregar tots els recursos, cosa que redueix dràsticament el temps de càrrega. Pots implementar l’emmagatzematge en caixet utilitzant encapçalats de caixet apropiats i configurant regles a l’arxiu .htaccess del teu servidor.

 

5.    Optimitza el teu servidor i hosting per a millor càrrega

L’elecció d’un bon proveïdor de hosting i la configuració adequada del teu servidor poden marcar una gran diferència en la velocitat de càrrega del teu lloc web. Assegura’t que el teu servidor tingui prou capacitat per manejar la càrrega de trànsit i utilitza tecnologies de compressió com GZIP per reduir la mida dels arxius transferits entre el servidor i el navegador de l’usuari. A més, considera la possibilitat d’utilitzar servidors al núvol per a una major escalabilitat i rendiment.

 

6.    Avalua i optimitza els teus plugins

Els plugins poden ser útils per agregar funcionalitats al teu lloc web, però també poden alentir-lo si no s’utilitzen de manera eficient. Revisa regularment els plugins instal·lats i desactiva o elimina aquells que no siguin necessaris. Cada plugin addicional afegeix codi i sol·licituds al servidor, cosa que pot afectar negativament la velocitat de càrrega. A més, assegura’t d’utilitzar versions actualitzades dels plugins i evita aquells que siguin coneguts pel seu rendiment deficient.

 

7.    Optimitza la teva base de dades

Si el teu lloc web utilitza una base de dades, és important optimitzar-la per millorar la velocitat de càrrega. Realitza regularment tasques de manteniment, com la neteja de taules innecessàries, l’optimització de consultes i l’eliminació de registres antics. Utilitza eines com phpMyAdmin o plugins específics per optimitzar i millorar el rendiment de la teva base de dades.

 

8.    Minimitza l’ús de redireccions per evitar bucles

Les redireccions són útils quan es canvia l’estructura del teu lloc web o s’eliminen pàgines, però també poden alentir la càrrega. Cada redirecció requereix una sol·licitud addicional al servidor, cosa que pot generar una demora significativa. Revisa el teu lloc web i elimina o redueix al mínim les redireccions innecessàries. Si és possible, actualitza els enllaços interns i externs per apuntar directament a la URL final.

 

9.    Realitza proves de velocitat freqüents

Per avaluar l’eficàcia dels teus esforços per millorar la velocitat de càrrega web, és important realitzar proves regulars. Utilitza eines com PageSpeed Insights de Google, GTmetrix o Pingdom per mesurar el rendiment del teu lloc web i obtenir recomanacions específiques d’optimització. Aquestes proves t’ajudaran a identificar àrees que requereixen millores addicionals i et donaran una visió general del rendiment del teu lloc web en diferents dispositius i ubicacions geogràfiques.

 

10.    Mantenen un monitoratge constant

Un cop hagis implementat les estratègies d’optimització de velocitat, no oblidis monitorar regularment el rendiment del teu lloc web. Utilitza eines de monitoratge per supervisar la velocitat de càrrega, el temps de resposta del servidor i altres indicadors clau. Si detectes problemes o variacions en el rendiment, actua ràpidament per identificar i solucionar les causes subjacents.

 

En resum, la velocitat de càrrega web és un factor crucial per brindar una experiència òptima als usuaris i garantir l’èxit del teu lloc web. Optimitza les teves imatges, utilitza una CDN, minimitza el codi CSS i JavaScript, implementa l’emmagatzematge en caixet, optimitza el teu servidor i hosting, avalua els teus plugins, optimitza la teva base de dades, minimitza les redireccions, realitza proves de velocitat i mantenen un monitoratge constant. En aplicar aquestes estratègies, estaràs en el camí correcte per millorar significativament la velocitat del teu lloc web i oferir una experiència excepcional als teus visitants.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte