El creixement d’ Internet i les noves tecnologies de la informació han permès que siguin moltes les empreses que prescindeixen d’infraestructures informàtiques físiques i optin per la contractació amb proveïdors de serveis de Cloud Computing. Aquesta innovadora tecnologia facilita a les empreses i professionals l’accés a la informació, documentació i programes emmagatzemats al núvol, així com treballar-hi directament mitjançant unitats d’emmagatzematge virtuals, màquines virtuals, escriptoris remots i còpies de seguretat.

Cloud Computing significa “computació al núvol” i és un concepte que implica l’oferta de solucions tant de maquinari com de programari per a empreses i particulars als quals es pot accedir mitjançant Internet.  El Cloud Computing es coneix també com a serveis al núvol, núvol de còmput o simplement el núvol. Es caracteritza per l’ús d’una xarxa de servidors remots connectats per Internet, que administra i processa dades, bases de dades, servidors i/o software, sense dependre d’un servei físic instal·lat.

Quan pensem en Cloud Computing ens venen a la ment grans corporacions, però no cal oblidar-se del beneficiós que és per a les pimes, ja que els facilita disposar de recursos molt útils i necessaris als quals no és fàcil accedir. La informàtica al núvol permet accedir a un gran volum d’informació corporativa sense necessitat d’invertir en grans infraestructures. A continuació, analitzarem i comentarem 10 avantatges que té la computació al núvol per a empreses.

 

1.    Menys costos associats amb Cloud Computing

Els serveis al núvol estan lliures de despeses de capital inicial i de manteniment, ja que no suposen grans inversions en maquinari amb aquesta tecnologia. L’empresa contracta uns serveis, mitjançant un pla de subscripció, i gasta segons el contractat.

No obstant això, les despeses associades a la informàtica tradicional són majors; per exemple, instal·lar un CPD – Centre de Processament de Dades – a la mateixa empresa. Disposar de servidors “in-house” suposa un major consum elèctric, un manteniment constant i una substitució d’aquells equips avariats o obsolets.

El Cloud Computing no implica aquestes despeses i és el proveïdor el que s’encarrega de mantenir actualitzat el material i els serveis.

 

2.    Disponibilitat i suport tècnic constants

Els proveïdors Cloud com OnWork estan a disposició del client en tot moment. El servei de postvenda d’OnWork és un dels seus valors afegits: un equip tècnic professional i dedicat les 24 hores del dia. Amb l’esmentat pla de subscripció, el client disposa de servei al client segons les seves necessitats i particularitats.

Aquesta és una de les grans diferències respecte a proveïdors de serveis al núvol de forma massiva, ja que l’atenció al client en el cas d’OnWork és completament dedicada i personalitzada a cadascuna de les empreses que compten amb ella.

 

3.    Flexibilitat i adaptabilitat dels serveis Cloud

Vivim temps canviants i les necessitats informàtiques de les empreses canvien d’un dia per l’altre. Fa anys, per exemple, el volum de treballadors depenia només del creixement o l’estacionalitat. Actualment, amb l ‘ entrada de llocs de treball híbrids entre presencial i remot, és imprescindible reinterpretar les estructures corporatives.

La flexibilitat que proporciona el Cloud Computing fa que s’aprovin una solució adequada que potencia l’experiència dels usuaris. La facilitat amb què un empleat pot teletreballar, amb la màxima garantia d’ adaptació amb escriptori virtual, optimitza la productivitat de l’ empresa i els seus treballadors.

 

4.    Actualitzacions automàtiques de programari

Els proveïdors d’informàtica Cloud s’encarreguen de mantenir el programari actualitzat, un gran avantatge que permet als clients al núvol desentendre’s de les actualitzacions i millores de la programació.  Els proveïdors de servidors Cloud actualitzen regularment el programari i els updates en seguretat, facilitant el manteniment del sistema i permetent que els empleats dediquin el seu temps a tasques més beneficioses per a l’ empresa.

 

5.    Seguretat al núvol

El Cloud Computing per a empreses ofereix més seguretat davant de qualsevol informació o dades sensibles que s’hagin perdut. Mitjançant còpies de seguretat, aquests arxius poden ser recuperats i queda garantida la tornada a la normalitat.  Com que totes les dades estan emmagatzemades en el sistema, poden ser fàcilment accessibles per als professionals Cloud. Aquest aspecte és especialment important quan li passa alguna cosa als dispositius de treball del client o quan eliminen involuntàriament informació corporativa de valor.

 

6.    Reducció de la petjada de carboni

Com ja hem comentat, el client es desentén del manteniment del programari i no precisa d’una primera inversió massa gran en maquinari. És per tant innecessària la renovació de servidors físics quan queden obsolets o inoperatius, així com el manteniment en forma d’ energia elèctrica que suposa tenir un centre de dades a les oficines del client.

Com que el client utilitza realment el que necessita, s’ evita el sobreabastiment de material i el consum elèctric en conseqüència, destinat a un maquinari que no s’ utilitza.  D’altra banda, el teletreball facilitat pels escriptoris virtuals del Cloud Computing evita desplaçaments a l’oficina o reunions presencials que suposen un increment de la petjada de carboni.

Veure article sobre informàtica al núvol i sostenibilitat.

 

7.    Col·laboració entre equips de treball al núvol

L’emmagatzematge al núvol facilita la col·laboració entre equips de treball, departaments i diferents usuaris. La trobada virtual dels empleats facilita la col·laboració constant entre treballadors que tenen el mateix accés a l’storage virtualitzat al núvol.

 

8.    Teletreball amb escriptoris virtuals

El Cloud Computing ofereix un altre avantatge que és treballar des de qualsevol lloc al voltant del món, sempre connectat a través d’Internet al mateix escriptori remot. Això facilita, d’una banda, la flexibilitat a viatjar per als empleats i, d’altra banda, garanteix que la informació i la feina feta no s’extraviï.

 

9.    Control de la documentació online

Els proveïdors d’ informàtica Cloud faciliten l’ accés a la mateixa documentació per part dels treballadors d’ una empresa. Abans que existís l’emmagatzematge al núvol, els empleats enviaven arxius i dades adjuntes a correus electrònics i aquests documents eren treballats per un sol usuari alhora.

Amb el Cloud Computing aquest fet ha avançat considerablement, ja que en un mateix arxiu poden treballar diversos usuaris alhora, evitant títols duplicats, diferents formats i contingut. Aquesta sincronització, gràcies a l’emmagatzematge online de la documentació, facilita el dia a dia dels treballadors i els coordina per ser més eficients.

 

10. Infraestructura informàtica user-friendly e intuitiva

Les infraestructures informàtiques al núvol ofereixen manteniment IT simplificat i integrat, amb escriptoris remots i connexions segures però senzilles. La finalitat és que l’empresa pugui treballar amb normalitat al núvol, sense interrupcions i amb totes les facilitats que suposa l’emmagatzematge Cloud.

Cloud Computing para empresas

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte