La seguretat informàtica a les xarxes de comunicació és un punt clau en l’actualitat. És especialment important perquè totes les empreses, en major o menor mesura i independentment de la seva mida, gestionen informació confidencial dels seus clients i de la pròpia organització.

Una de les formes de garantir la seguretat a les xarxes és mitjançant l’ús d’una VPN (Xarxa Privada Virtual). Les VPN segures són una eina fonamental per protegir la informació i garantir la privacitat en les comunicacions en línia. Una VPN segura és una connexió virtual que s’estableix entre dos dispositius a través d’una xarxa pública, com Internet, per crear un canal segur de comunicació.

Aquesta connexió virtual permet que les dades es transmetin de manera segura, evitant que tercers interceptin la informació. A més, una VPN segura també oculta l’adreça IP del dispositiu, la qual cosa garanteix un major anonimat en les comunicacions en línia.

Les VPN segures són especialment útils per a les empreses que tenen empleats que treballen des de fora de l’oficina o sistemes de treball híbrid. Això permet que els treballadors accedeixin de manera segura als recursos de l’empresa, com aplicacions i bases de dades.  A més, les VPN també són útils per a les empreses que tenen sucursals en diferents llocs, ja que permet la connectivitat segura entre les diferents oficines.

"Una VPN emmascara l’adreça IP redirigint-la a través d'un servidor remot pròpiament configurat que gestiona el host de la VPN."

Víctor Zarzo
Sysadmin a OnWork IT & Cloud

Víctor Zarzo en OnWork, sobre las VPN seguras

Com funciona una VPN?

Les xarxes VPN (Virtual Private Network) són una eina essencial per garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions en línia. És important triar un proveïdor confiable i verificar que compti amb protocols de seguretat sòlids. Les empreses han de considerar seriosament la implementació d’una VPN segura per protegir la informació confidencial i garantir la privacitat en les comunicacions en línia.

Una VPN emmascara l’adreça IP redirigint-la a través d’un servidor remot pròpiament configurat que gestiona el host de la VPN. Quan l’usuari es connecta en línia a través d’una VPN, el servidor d’aquesta es converteix en l’origen de les seves dades. Això fa que sigui impossible per a tercers veure quins llocs web es visiten o les dades introduïdes. Una VPN fa de filtre i totes les dades enviades i rebudes es converteixen en intel·ligibles.

Per altra banda, les VPN sòlides han de verificar qualsevol usuari que intenti iniciar sessió a través de múltiples tipus d’autenticació. Per exemple, la VPN pot sol·licitar que s’introdueixi una contrasenya i, a continuació, un codi enviat al dispositiu mòbil associat, això es coneix com a doble factor d’autenticació. Això dificulta que tercers no desitjats accedeixin a la teva connexió segura. Les VPN segures han de:

  • Xifrar les adreces IP.
  • Xifrar els registres.
  • Comptar amb un interruptor d’emergència.
  • Comptar amb autenticació multiautor.

 

Cloud VPN o VPN tradicional

D’una banda, Cloud VPN és un servei de connexió a la xarxa que es duu a terme al núvol i permet connectar les xarxes privades de diferents localitzacions a través d’Internet. El proporcionen proveïdors de Cloud Computing i l’accés és àgil i directe. D’altra banda, una VPN tradicional és una connexió privada via Internet que s’estableix entre dispositius individuals i una xarxa privada o una xarxa pública. En definitiva, una Cloud VPN és un servei proporcionat per proveïdors de núvol, mentre que una VPN tradicional és configurada i administrada des de l’organització.

L’elecció entre una Cloud VPN i una tradicional dependrà de les necessitats de l’empresa en concret i la infraestructura informàtica en el moment del plantejament. Cloud VPN pot ser una opció atractiva per a aquelles empreses que volen tot al núvol o que es troben en un procés de migració al núvol. Els proveïdors Cloud acostumen a oferir funcionalitats addicionals i una gran escalabilitat en els seus serveis.

D’altra banda, una VPN tradicional pot ser una millor opció per a les empreses que ja tenen una infraestructura de xarxa existent i volen connectar-se a través d’ella. Tanmateix, pot requerir una major inversió en termes de maquinari i personal de TI, i requerirà una major gestió i manteniment.  En moltes ocasions, la VPN convencional pot resultar més lenta en el seu accés i connexió i més limitada que la VPN al núvol.

En resum, ambdues opcions tenen els seus propis avantatges i desavantatges, i l’elecció dependrà de les necessitats específiques de l’organització i la seva infraestructura existent.  És recomanable consultar amb un especialista en TI per determinar la millor opció per a l’empresa. És important triar un proveïdor de VPN segura confiable, ja que no totes les VPN ofereixen la mateixa seguretat i privacitat. És important investigar sobre l’historial i la reputació del proveïdor informàtic, així com verificar si compta amb protocols de seguretat sòlids, com OpenVPN o IKEv2.

 

 

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte