Si alguna vegada has tingut un problema tècnic al teu ordinador o en qualsevol dispositiu electrònic, probablement hagis buscat ajuda. Aquí és on entra en joc el Service Desk , Help Center o Taula d’ajuda.

Però, què és exactament un Service Desk? En aquest article, t’explicarem tot el que necessites saber sobre aquest servei de suport tècnic.

 

Service Desk: Què és i com funciona?

És un sistema dissenyat per ser el punt principal de contacte entre els treballadors TI i els usuaris, oferint un únic lloc al qual acudir per a totes les seves necessitats relacionades amb TI.  El Service Desk pot ser un departament dins d’una empresa, o bé un proveïdor IT extern, que s’encarrega de brindar suport tècnic als usuaris interns i externs. L’objectiu principal d’un Service Desk IT és ajudar els usuaris a resoldre qualsevol problema tècnic que puguin tenir.

El Service Desk IT funciona de manera simple. Quan un usuari té un problema tècnic, pot contactar al Service Desk IT per telèfon, correu electrònic o xat. El personal de suport tècnic rep el tiquet de suport de l’usuari i el registra en el sistema.

Un cop el tiquet de suport ha estat registrat, el personal del Service Desk es comunica amb l’usuari per obtenir més detalls sobre el problema. A continuació, intentaran resoldre el problema per telèfon o per correu electrònic. Si el problema no es pot resoldre de forma remota, el personal del Service Desk IT programarà una visita tècnica per solucionar el problema en persona.

 

Service Desk: Funcions

Les principals funcions d’un Service Desk IT inclouen:

 • Suport tècnic als usuaris: El Service Desk brinda suport tècnic als usuaris interns i externs de l’empresa.
 • Registre d’incidents: El Service Desk informàtic registra tots els incidents i sol·licituds de suport tècnic dels usuaris. Això ajuda l’empresa a tenir un registre de tots els problemes tècnics i a solucionar-los de manera més efectiva en el futur.
 • Resolució de problemes: el personal del Service Desk IT s’encarrega de resoldre problemes tècnics i de proporcionar solucions als usuaris.
 • Monitoratge de sistemes: el Service Desk d’informàtica monitora contínuament els sistemes de l’empresa per detectar possibles problemes i prendre mesures preventives.
 • Manteniment preventiu: el Service Desk IT també s’encarrega del manteniment preventiu dels sistemes de l’empresa per evitar problemes tècnics.
 • Gestió de canvis: el Service Desk IT és responsable de gestionar els canvis en els sistemes de l’empresa. Això garanteix que els canvis s’implementin de manera efectiva i sense interrupcions en el servei.

"Un service desk aporta major eficiència, millor servei al client i menor temps d'inactivitat. Els beneficis per a l'empresa són variats i la decisió d'implementar ha d'anar acompanyada d'una estratègia clara."

Xavi Flores
Sysadmin a OnWork IT & Cloud

Xavi Flores

Beneficis del Service Desk

El Service Desk IT ofereix diversos beneficis a les empreses, entre els quals s’inclouen:

 • Major eficiència: en comptar amb un equip de suport tècnic especialitzat, els usuaris poden resoldre els seus problemes tècnics de manera més eficient i ràpida.
 • Menor temps d’inactivitat: el Service Desk IT ajuda a reduir el temps d’inactivitat dels sistemes de l’empresa, la qual cosa es tradueix en un augment de la productivitat i en una millora en la satisfacció dels usuaris.
 • Millor servei al client: el Service Desk IT ajuda a garantir que els usuaris rebin un servei al client de qualitat i que es resolguin els seus problemes tècnics de manera efectiva.
 • Major seguretat: el Service Desk IT monitora contínuament els sistemes de l’empresa i detecta possibles problemes de seguretat. Això ajuda a garantir que els sistemes de l’empresa estiguin protegits contra possibles amenaces.
 • Estalvi de costos: el Service Desk IT també pot ajudar a reduir els costos de suport tècnic de l’empresa. En comptar amb un equip de suport tècnic especialitzat, es poden resoldre els problemes de manera més eficient i reduir la necessitat de contractar personal addicional o terceritzar serveis de suport tècnic.

 

Service Desk IT: Preguntes freqüents

A continuació, es presenten algunes preguntes freqüents sobre el Service Desk IT:

Què és un Service Desk IT?

El Service Desk IT és un equip de suport tècnic especialitzat que s’encarrega de resoldre els problemes tècnics dels usuaris i mantenir els sistemes de l’empresa funcionant de manera eficient.

Com funciona un Service Desk IT?

El Service Desk IT registra tots els incidents i sol·licituds de suport tècnic dels usuaris, els classifica segons la seva prioritat i els resol de manera efectiva i eficient.

Quin tipus de problemes pot resoldre el Service Desk IT?

El Service Desk IT pot resoldre una àmplia varietat de problemes tècnics, des de problemes de programari i maquinari fins a problemes de xarxes i seguretat.

Quin tipus d’empreses necessiten un Service Desk IT?

Qualsevol empresa que utilitzi sistemes informàtics per realitzar les seves operacions diàries pot beneficiar-se de comptar amb un Service Desk IT.

Quina és la diferència entre un Service Desk IT i un Help Desk?

Tot i que ambdós termes s’utilitzen sovint indistintament, el Help Desk s’enfoca a proporcionar suport tècnic bàsic als usuaris, mentre que el Service Desk IT s’enfoca a proporcionar un suport tècnic més especialitzat i avançat.

 

En conclusió, el Service Desk IT és un equip de suport tècnic especialitzat que pot oferir una àmplia varietat de beneficis a les empreses. En comptar amb un equip de suport tècnic especialitzat, les empreses poden resoldre els seus problemes tècnics de manera més eficient i reduir el temps d’inactivitat dels seus sistemes. A més, el Service Desk IT pot ajudar a garantir que els sistemes de l’empresa estiguin protegits contra possibles amenaces i que els usuaris rebin un servei al client de qualitat.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte