En el món actual, en què la majoria de les empreses operen en línia i tenen una àmplia gamma d’eines tecnològiques a la seva disposició, la seguretat és una de les preocupacions més freqüents. Les empreses necessiten solucions de seguretat confiables per protegir els seus actius i dades, i SASE (Secure Access Service Edge) es presenta com una solució integral i eficaç.

SASE és una arquitectura de seguretat al núvol que combina SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking) amb capacitats de seguretat avançades, com la gestió d’identitats, la prevenció d’amenaces i la inspecció de paquets. Aquesta combinació permet que les empreses tinguin un control més complet sobre l’accés a les seves xarxes i aplicacions, alhora que s’asseguren que aquests sistemes estiguin protegits contra amenaces externes.

 

Beneficis de la tecnologia SASE

Les empreses que adopten la tecnologia SASE poden esperar una sèrie d’avantatges. En primer lloc, SASE simplifica la gestió de la xarxa i la seguretat, la qual cosa redueix la càrrega de treball dels equips de TI i els permet centrar-se en altres aspectes importants del negoci. A més, SASE és altament escalable, la qual cosa significa que pot créixer amb les necessitats de l’empresa a mesura que aquesta s’expandeix.

Un altre avantatge clau de SASE és que s’adapta a les necessitats específiques de cada empresa. L’arquitectura de SASE és altament personalitzable, la qual cosa permet a les empreses triar les característiques que necessiten per protegir els seus sistemes i dades. Les empreses també poden optar per usar SASE juntament amb altres sistemes de seguretat existents, la qual cosa els permet integrar de manera efectiva les solucions ja presents amb les noves tecnologies de seguretat.

A més, SASE ofereix una sèrie de característiques de seguretat avançades. Per exemple, la solució inclou eines d’identitat i accés, que permeten a les empreses autenticar i autoritzar els usuaris de manera efectiva. També inclou capacitats de prevenció d’amenaces, com la detecció de malware i la protecció contra atacs DDoS.

"SASE és un mètode innovador que combina diferents tecnologies per garantir la integritat i inaccessibilitat de la informació d'una empresa. Cada vegada es generen i manegen més dades confidencials i és important vetllar per la seva privacitat".

Ivan Huguet
Consultor IT a OnWork IT & Cloud

Consultor IT

SASE: Per què triar aquest mètode?

Un dels aspectes més atractius de SASE és la seva capacitat per protegir les dades de l’empresa en tots els dispositius i ubicacions. Amb la solució SASE, les empreses poden garantir que les seves dades estiguin protegides en tots els dispositius i en totes les ubicacions, la qual cosa és especialment important en un entorn de treball remot. Això significa que les empreses poden permetre als empleats treballar de manera remota sense comprometre la seguretat de les dades corporatives.

SASE (Secure Access Service Edge) és un enfocament de seguretat de xarxa al núvol que integra múltiples tecnologies de seguretat en un sol servei. La idea darrere de SASE és simplificar i unificar la seguretat de xarxa per a les empreses que estan adoptant el núvol i la mobilitat.  Per entendre millor el concepte de SASE, és important esmentar l’evolució de la xarxa empresarial.

En el passat, les empreses utilitzaven xarxes privades virtuals (VPN) per connectar sucursals i empleats remots a la xarxa de l’empresa. Amb el temps, les xarxes es van tornar més complexes amb l’addició d’aplicacions al núvol i dispositius mòbils.  És aquí on entra en joc SD-WAN, que és una tecnologia de xarxa que utilitza múltiples connexions a internet per crear una xarxa d’àrea àmplia definida per programari (SD-WAN). La tecnologia SD-WAN és una millora de la tradicional WAN, ja que ofereix una connectivitat més ràpida i segura entre les sucursals i el núvol.

 

SASE i SD-WAN

No obstant això, SD-WAN per si sola no és suficient per protegir la xarxa d’una empresa. A mesura que les empreses adopten cada vegada més el núvol i la mobilitat, la seguretat es converteix en un desafiament encara més gran. És aquí on entra en joc SASE, que combina SD-WAN amb múltiples tecnologies de seguretat per oferir una solució integral de seguretat de xarxa al núvol.

Algunes de les tecnologies de seguretat que s’integren a SASE inclouen firewalls de pròxima generació (NGFW), filtratge de contingut web (WCF), prevenció de pèrdua de dades (DLP) i gestió d’identitat i accés (IAM). En integrar totes aquestes tecnologies en un sol servei, SASE pot protegir les xarxes empresarials contra amenaces de seguretat i oferir una connectivitat ràpida i confiable per a les aplicacions al núvol.

És important tenir en compte les recomanacions sobre seguretat al núvol del proveïdor IT de l’empresa, ja que són els experts en ciberseguretat els que millors consells poden aportar als empleats d’una organització.

A més de la seguretat, SASE també ofereix una major flexibilitat i agilitat per a les empreses. Les empreses poden escalar fàcilment la seva capacitat de xarxa i agregar noves ubicacions i usuaris remots sense haver de preocupar-se per la complexitat de la seguretat.

 

En resum, SASE és una solució integral de seguretat de xarxa al núvol que combina SD-WAN amb múltiples tecnologies de seguretat per protegir les xarxes empresarials contra amenaces de seguretat i oferir una connectivitat ràpida i confiable per a les aplicacions al núvol. En adoptar SASE, les empreses poden simplificar i unificar la seguretat de xarxa, la qual cosa els permet ser més flexibles i àgils.

Per a les empreses que estan considerant adoptar SASE, és important treballar amb un proveïdor de serveis de xarxa confiable i experimentat. El proveïdor ha de tenir experiència en la implementació i gestió de solucions SD-WAN i SASE, i ha de tenir una comprensió profunda de les necessitats de seguretat i connectivitat de les empreses.

A més, és important que les empreses treballin amb un proveïdor de serveis de xarxa que tingui una sòlida reputació al mercat i ofereixi un alt nivell de suport tècnic i servei al client. En triar un proveïdor de serveis de xarxa, les empreses n’han de buscar un que tingui un enfocament centrat en el client i que estigui compromès amb la satisfacció del client.

En conclusió, SASE és una solució innovadora i completa per a les empreses que busquen una solució de seguretat de xarxa al núvol. Amb l’adopció cada vegada més gran del núvol i la mobilitat, la seguretat de xarxa s’ha tornat més crítica que mai, i SASE és la solució adequada per protegir la xarxa de l’empresa i garantir la connectivitat ràpida i confiable.