Un servidor és un dispositiu o infraestructura informàtica que emmagatzema i distribueix la informació corporativa d’ una empresa. Els tipus de servidors actuen com a bancs de la informació perquè tots els usuaris puguin utilitzar la xarxa. Aquesta informació es pot transmetre a altres ordinadors o a persones i hi ha diferents formats: recursos audiovisuals (vídeo i imatges), bases de dades i textos. Els servidors es poden fer servir per classificar emails, emmagatzematge web i emmagatzematge de base de dades.

El servidor pot ser físic o virtual. Quan el servidor és físic es tracta de hardware, una màquina integrada a una xarxa de nodes. En canvi, els servidors virtuals són software que proporcionen serveis a altres programes. El mode de funcionament d’un servidor és continuat, ja que proporcionen serveis de forma constant al client.

Contractar una empresa amb servidors propis permet, d’una banda, economitzar la infraestructura en no haver de realitzar inversió en propietat. D’altra banda, estalviar en gestió tècnica ja que corre per part del proveïdor. En tractar-se d’ un servei virtual és escalable, la qual cosa permet contractar i donar de baixa serveis de forma ràpida, d’ acord amb les necessitats de l’ empresa, generant entorns on es pugui créixer.

En comptar amb servidors Cloud per a empreses, les còpies de seguretat mantindran a fora la informació de l’ empresa a través de còpies de seguretat al núvol i es podran evitar pèrdues causades per negligències, males pràctiques o ciberdelinqüència.

 

Tipus de servidors d’empresa

 

Hi ha una gran varietat de servidors i, a causa de l’expansió dels serveis digitals, s’han convertit en processadors de milers de dades com imatges, vídeos, correus electrònics, textos, arxius, programes, serveis empresarials, bases de dades i un llarg etcètera. En funció del tipus de servidor per a empresa, alguns dels més coneguts són:

Servidors Cloud

Els servidors Cloud són especialment interessants per a les empreses, ja que són aquells que es dediquen a llogar un espai en els seus servidors perquè altres persones i/o empreses guardin la informació de forma remota. Serveixen per emmagatzemar grans quantitats de dades corporatives i, d’ aquesta manera, protegir aquesta informació de possibles atacs o segrestos de la informació.

Servidor de bases de dades

Són dispositius preparats per emmagatzemar cúmuls d’informació importants i poder-los gestionar de forma individual. Els servidors de bases de dades són capaços d’analitzar, manipular i allotjar dades segons els requeriments de l’usuari.

Servidor de email

Els servidors de correu electrònic funcionen com una oficina de correu per emmagatzemar, enviar i permetre diferents operacions relacionades amb el correu personal dels clients. Aquests estan programats per respondre efectivament davant els requisits dels clients en relació als emails que reben i envien.

Servidors web

Tots els llocs web han d’estar emmagatzemats en un servidor web. Aquest s’encarrega de guardar la informació en format HTML dels llocs, incloent-hi textos, imatges, vídeos i tota dada que es localitzi al lloc web. Mitjançant un explorador web, l’usuari pot accedir i visualitzar totes aquestes dades des del seu dispositiu.

Servidor DNS

Els servidors DNS s’encarreguen de gestionar els noms dels dominis dels llocs web, creant el vincle entre el domini del lloc i el seu IP. Així, quan s’escriu un domini en un explorador, el servidor llegeix l’acció i torna la informació de la interfície de la pàgina.

Servidors de telecomunicacions

Pel que fa a la telefonia IP, hi ha diferents servidors que vetllen pel bon funcionament d’aquesta tecnologia.

  • El servidor SIP té com a funció establir la connexió per a trucades telefòniques per Internet. Aquest no transmet àudio, ni vídeo, sinó que emmagatzema l’adreça IP per generar la comunicació amb un altre usuari.
  • El servidor Telnet s’utilitza perquè els usuaris gestionin, enviïn i rebin dades per solucionar problemes amb les xarxes relacionades amb la telefonia.

 

Actualment, la seguretat corporativa en l’àmbit digital s’ha convertit en una necessitat, per això les empreses inverteixen cada vegada més en ciberseguretat en un entorn com és el núvol, que garanteix la flexibilitat i l’adaptabilitat sense perdre de vista la seguretat de la informació de les corporacions.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte