SCRUM és una metodologia de gestió de projectes àgil que s’utilitza per desenvolupar productes i serveis complexos. Va ser creat per Jeff Sutherland i Ken Schwaber en la dècada de 1990 i s’ha convertit en una de les metodologies més populars per a la gestió de projectes a tot el món.

En aquest article, t’explicarem tot el que necessites saber sobre SCRUM, des de la seva història fins a la seva aplicació en la gestió de projectes. Així que posa’t còmode i prepara’t per aprendre!

 

Què és SCRUM?

El terme “SCRUM” prové del rugbi, on un equip de jugadors treballa al costat per avançar al camp. De manera similar, SCRUM es basa en el treball en equip, la col·laboració i la comunicació constant entre els membres de l’equip. L’objectiu de SCRUM és maximitzar l’eficiència i la productivitat de l’equip mentre es mantenen els estàndards de qualitat.

 

Per a què serveix SCRUM?

SCRUM s’utilitza principalment en la gestió de projectes per desenvolupar productes i serveis complexos. S’aplica sovint en l’àmbit del programari, però es pot utilitzar en qualsevol projecte que requereixi un enfocament àgil.

SCRUM s’utilitza per millorar l’eficiència de l’equip i garantir que el projecte es lliuri a temps i dins del pressupost. En utilitzar SCRUM, els equips poden identificar i resoldre problemes ràpidament i adaptar-se als canvis en els requisits del projecte.

A més, SCRUM fomenta la col·laboració i la comunicació constant entre els membres de l’equip, la qual cosa ajuda a crear un ambient de treball més productiu i satisfactori.

"SCRUM va en consonancia con los entornos colaborativos en las empresas. Por eso es importante la inversión en herramientas informáticas que faciliten el trabajo en equipo y la cooperación."

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Els tres pilars de SCRUM

SCRUM es basa en tres pilars clau que són essencials per al seu funcionament eficaç:

 1. Transparència: Tots els membres de l’equip han de ser transparents quant a la seva feina i els seus avenços. La transparència permet que l’equip identifiqui ràpidament els problemes i les oportunitats de millora.
 2. Inspecció: SCRUM es basa en la inspecció constant per garantir que el projecte estigui avançant segons el previst. L’equip s’ha de reunir periòdicament per revisar el progrés i fer ajustaments en conseqüència.
 3. Adaptació: SCRUM se centra en l’adaptació constant als canvis en el projecte i en l’entorn en el qual es desenvolupa. L’equip ha de ser capaç d’adaptar-se ràpidament als canvis i prendre decisions informades sobre com avançar.

 

Rols en el mètode SCRUM

SCRUM té tres rols principals:

 

 1. Product Owner: És responsable de definir les característiques i requisits del producte o servei que s’està desenvolupant. El product owner treballa en estreta col·laboració amb l’equip per assegurar-se que el producte compleixi amb els requisits del client.
 2. Scrum Master: És responsable de garantir que l’equip utilitzi SCRUM de manera efectiva. El Scrum Master és responsable de la implementació de SCRUM, així com d’assegurar-se que l’equip tingui tot el que necessita per completar el projecte amb èxit.
 3. Equip de desenvolupament: És responsable de crear el producte o servei i dur-lo a terme segons les especificacions del product owner. L’equip de desenvolupament es compon de diversos membres que treballen junts per assolir els objectius del projecte.

 

El procés de la metodologia SCRUM

El procés de SCRUM es divideix en sprints, que són períodes de temps fixos durant els quals es completa un conjunt de tasques específiques. Els sprints solen durar entre una i quatre setmanes, depenent del projecte i de l’equip.

El procés de SCRUM es compon de diversos esdeveniments clau, incloent:

 • Reunió de planificació de l’sprint: Al començament de cada sprint, l’equip es reuneix per planificar les tasques que s’han de completar durant l’sprint. L’equip revisa els requisits del product owner i defineix les tasques que s’han de completar.
 • Reunió diària de SCRUM: Durant l’sprint, l’equip es reuneix diàriament per discutir el progrés del projecte i qualsevol problema o impediment que s’hagi de resoldre.
 • Revisió de l’sprint: Al final de cada sprint, l’equip es reuneix per revisar el progrés i presentar els resultats al product owner. L’equip discuteix qualsevol problema que hagi sorgit durant l’sprint i planifica els següents passos.
 • Retrospectiva de l’sprint: Després de cada sprint, l’equip es reuneix per discutir el que va funcionar bé i el que es podria millorar. La retrospectiva de l’sprint ajuda l’equip a identificar oportunitats de millora i a planificar ajustos per al següent sprint.

 

Beneficis de SCRUM

SCRUM ofereix nombrosos beneficis per als equips que l’utilitzen:

 • Més eficiència: SCRUM fomenta la col·laboració i la comunicació constant entre els membres de l’equip, la qual cosa ajuda a reduir els errors i a identificar ràpidament els problemes.
 • Flexibilitat: SCRUM permet a l’equip adaptar-se ràpidament als canvis en els requisits del projecte i en l’entorn en el qual es desenvolupa.
 • Millora de la qualitat: SCRUM fomenta la inspecció constant i la retroalimentació, la qual cosa ajuda a millorar la qualitat del producte o servei final.
 • Major satisfacció de l’equip: SCRUM fomenta un ambient de treball col·laboratiu i productiu, la qual cosa pot millorar la satisfacció de l’equip i reduir l’estrès.

 

FAQs sobre SCRUM

SCRUM es pot utilitzar en qualsevol projecte?

SCRUM s’utilitza millor en projectes complexos i dinàmics que requereixen un enfocament àgil. Si bé s’utilitza amb freqüència en el desenvolupament de programari, també es pot aplicar a altres projectes que requereixin un enfocament àgil.

SCRUM és adequat per a tots els equips?

SCRUM pot ser adequat per a la majoria dels equips, però no és una solució única per a tothom. Els equips que utilitzen SCRUM han d’estar disposats a treballar de manera col·laborativa i comunicativa per maximitzar la seva eficiència.

Cal seguir SCRUM estrictament?

Si bé és important seguir els principis bàsics de SCRUM, el procés es pot ajustar per adaptar-se a les necessitats de l’equip i del projecte. És important que l’equip estigui disposat a adaptar-se i ajustar el procés per maximitzar l’eficiència.

 

En resum, SCRUM és una metodologia de gestió de projectes àgil que s’utilitza per desenvolupar productes i serveis complexos. Es basa en la transparència, la inspecció i l’adaptabilitat per permetre que l’equip s’adapti ràpidament als canvis en el projecte i en l’entorn. SCRUM es compon de diversos esdeveniments clau, incloent la reunió de planificació de l’sprint, la reunió diària de SCRUM, la revisió de l’sprint i la retrospectiva de l’sprint.

SCRUM ofereix nombrosos beneficis per als equips que l’utilitzen, incloent una major eficiència, flexibilitat, millora de la qualitat i major satisfacció de l’equip. Si bé SCRUM s’utilitza amb freqüència en el desenvolupament de programari, també es pot aplicar a altres projectes que requereixin un enfocament àgil.

Si estàs interessat a utilitzar SCRUM en el teu pròxim projecte, és important que el teu equip estigui disposat a treballar de manera col·laborativa i comunicativa per maximitzar l’eficiència. Tot i que és important seguir els principis bàsics de SCRUM, el procés es pot ajustar per adaptar-se a les necessitats de l’equip i del projecte.