En l’era actual de la tecnologia, el núvol públic s’ha convertit en una eina essencial per a moltes empreses. El Cloud Públic permet a les empreses emmagatzemar i accedir a les seves dades i aplicacions en línia, suposant una major flexibilitat, escalabilitat i estalvi de costos. En aquest article, explicarem què és el núvol públic, com funciona i quins són els seus avantatges per a les empreses.

Què entenem per núvol públic?

El núvol públic és un tipus de servei de Cloud Computing en el qual un proveïdor de serveis de núvol ofereix els seus recursos de TI a través d’Internet. Aquests recursos inclouen servidors, emmagatzematge, xarxes i programari, que es troben en un centre de dades remot del proveïdor de Cloud Computing. Els usuaris poden accedir a aquests recursos a través d’internet i pagar només pels serveis que fan servir, sense haver de preocupar-se per la infraestructura subjacent.

Com funciona el núvol públic?

Al núvol públic, els proveïdors de serveis de núvol ofereixen serveis de Cloud Computing a través de la xarxa. Aquests serveis poden incloure infraestructura com a servei (IaaS), plataforma com a servei (PaaS) o software com a servei (SaaS). Els clients poden accedir a aquests serveis a través d’internet i utilitzar-los segons les seves necessitats. Els proveïdors de serveis de núvol poden cobrar als clients per hora, per dia o per mes, segons el servei utilitzat.

Les empreses poden utilitzar el núvol públic per a una àmplia varietat de funcionalitats, com emmagatzematge de dades, allotjament de llocs web, desenvolupament d’aplicacions, anàlisi de dades i moltes altres aplicacions empresarials. El núvol públic permet a les empreses escalar ràpidament els seus recursos de TI segons sigui necessari, cosa que les fa més àgils i eficients.

 

Avantatges del núvol públic per a les empreses

Hi ha diversos avantatges clau que fan que el núvol públic sigui atractiu per a les empreses. En primer lloc, el núvol públic permet a les empreses una àmplia escalabilitat dels seus recursos de TI segons necessitats, la qual cosa els brinda una major flexibilitat i agilitat en la seva operació diària. Les empreses poden augmentar o disminuir els seus recursos de TI de forma àgil i fàcil, permetent gestionar pics i baixades de demanda sense haver d’invertir en maquinari costós.

En segon lloc, el núvol públic pot ajudar les empreses a economitzar els seus costos d’infraestructura IT. En lloc d’haver de comprar i mantenir la seva pròpia infraestructura de TI, les empreses poden utilitzar el núvol públic per accedir a recursos de TI en funció de les seves necessitats. A més, els proveïdors de serveis de núvol generalment ofereixen preus competitius i transparents, la qual cosa permet a les empreses planificar i pressupostar les seves despeses de TI amb més precisió.

 

Consideracions de seguretat al núvol públic

Si bé el núvol públic ofereix molts avantatges per a les empreses, també hi ha consideracions de seguretat que s’han de tenir en compte. Els proveïdors de serveis de núvol tenen la responsabilitat de protegir les dades dels seus clients, però les empreses també tenen la responsabilitat de prendre mesures per protegir les seves dades i aplicacions al núvol públic.

En utilitzar el núvol públic, les empreses s’han d’assegurar que les seves dades estiguin xifrades i protegides contra accessos no autoritzats. A més, han de monitorar l’accés a les seves dades i aplicacions al núvol i assegurar-se que només el personal autoritzat hi tingui accés. Les empreses també han de realitzar còpies de seguretat regulars de les seves dades al núvol per evitar la pèrdua de dades en cas d’ una falla del sistema.

És important que les empreses triïn un proveïdor de serveis de núvol confiable i segur per a les seves necessitats de núvol públic. Els proveïdors de serveis de núvol han de tenir una sòlida reputació quant a la seguretat dels seus serveis i comptar amb les certificacions i auditories adequades per donar suport a les seves reclamacions de seguretat. Les empreses també han de revisar els acords de nivell de servei (SLA) del proveïdor de serveis de núvol per assegurar-se que compleixin amb les seves necessitats empresarials.

 

Per què núvol públic?

En resum, la núvol públic és una eina essencial per a moltes empreses en l’actualitat. El núvol públic permet a les empreses accedir a recursos de TI escalables i flexibles segons sigui necessari, la qual cosa els brinda una major eficiència i agilitat en les seves operacions. A més, el núvol públic pot ajudar les empreses a estalviar costos i a provar noves aplicacions i serveis sense haver d’invertir en maquinari costós.

Si bé el núvol públic ofereix molts avantatges per a les empreses, també hi ha consideracions de seguretat que s’han de tenir en compte. Les empreses han de prendre mesures per protegir les seves dades i aplicacions al núvol públic i triar un proveïdor de serveis de núvol confiable i segur per a les seves necessitats de núvol públic.

En resum, el núvol públic és una eina potencial que pot ajudar les empreses a millorar la seva eficiència i flexibilitat en les seves operacions diàries. En prendre mesures per protegir les seves dades i aplicacions al núvol públic i triar un proveïdor de serveis de núvol confiable, les empreses poden aprofitar al màxim els beneficis del núvol públic.

"El hardware, software i altres components de la infraestructura són propietat del proveïdor: AWS, Google Cloud i Microsoft Azure serien un exemple de núvol públic."

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte