Totes les empreses, en major o menor mesura, tenen el seu centre de dades. Ja sigui propi, externalitzat o allotjat en un datacenter de tercers. Sigui quina sigui la mida de l’organització, aquesta genera dades corporatives, a les quals els empleats han de tenir accés.

Tot i que el més freqüent acostumava a ser que les empreses constituïssin la seva pròpia infraestructura informàtica, avui dia la majoria acudeixen a un proveïdor informàtic al núvol o utilitzen serveis de centres de dades administrats per un tercer.

Un CPD, centre de processament de dades o datacenter, significa un lloc físic o virtual en el qual s’emmagatzemen, processen i gestionen grans quantitats d’informació d’una empresa. Aquests centres de dades poden ser propietat d’una empresa, compartit per diverses o pertànyer a un proveïdor extern i/o al núvol.  En funció de les necessitats de l’empresa, és preferible comptar amb servidors al núvol o un sistema híbrid entre local i Cloud.

Un datacenter pot incloure una gran varietat d’ equips com servidors, ordinadors, dispositius d’emmagatzematge, sistemes de refredament i de seguretat. Aquests equips treballen junts per processar i emmagatzemar la informació, permetent que les empreses realitzin tasques com l’anàlisi de dades, tasques automatitzades, processament de transaccions, entre d’altres.

"Els centres de dades han d'estar preparats d'una forma determinada i complir una sèrie de requisits segons les necessitats de l'empresa."

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Característiques d’un CPD

A grans trets, hi ha dos tipus de datacenters: els virtuals i els físics.

Els VDC (Virtual Data Center) són solucions d’infraestructura virtualitzada que donen una resposta integral i completa per desplegar infraestructures de software i hardware sobre una plataforma Cloud elàstica i flexible. Els centres de dades en local són la instal·lació física que les empreses fan servir per emmagatzemar dades i aplicacions OnPremise.

Els elements clau que defineixen un centre de dades són:

  • Emmagatzematge: La capacitat d’emmagatzematge dels centres de dades és clau. Cada vegada més, les empreses necessiten solucions d’emmagatzematge amb més capacitat per emmagatzemar gran volum de dades.
  • Velocitat: La velocitat de transferència de dades és imprescindible. La velocitat és determinant ja que és primordial que el traspàs (escriptura i lectura de dades) es faci amb rapidesa, millorant l’accessibilitat a la informació.
  • Xarxes: Les connexions entre els components del datacenter i xarxes externes a l’empresa. Això inclou commutadors, enrutadors i controladors de lliurament d’aplicacions, entre d’altres.
  • Seguretat: La seguretat dels CPD també suposa un element clau en els datacenter. Per tal de garantir la integritat de la informació corporativa, és important poder filtrar qui té accés a aquestes dades i realitzar còpies de seguretat de forma freqüent per poder recuperar les dades.
  • Refrigeració: Els centres de dades han d’estar operatius i en funcionament de forma continuada, per això cal un sistema de refrigeració que eviti que les altes temperatures i la humitat afectin el rendiment, eficiència i vida útil dels components.

 

Què ha de proporcionar un Data Center a l’empresa?

Infraestructura de xarxa amb datacenter

Els servidors han de garantir la connexió entre les dades emmagatzemades i els usuaris finals d’aquesta informació.

Infraestructura d’emmagatzematge del CPD

Les dades de l’empresa són l’actiu més valuós del centre de dades. El centre de dades ha de proveir l’ús, creació, accés, allotjament i gestió de les dades.

Recursos de tecnologies de la informació del datacenter

En funció del centre de dades, els recursos variaran segons les característiques de l’empresa. Els recursos més freqüents són el processament, la memòria, l’emmagatzematge i la connectivitat.

Seguretat de les dades en el centre de dades

Tot datacenter ha de prioritzar la seguretat de la informació. Cada infraestructura s’ha de plantejar amb les bases de seguretat juntament amb els recursos disponibles.

 

Els centres de dades d’OnWork IT & Cloud

Com ja hem comentat, el centre de dades òptim per a cada empresa dependrà en gran mesura de les necessitats i requeriments de l’empresa. OnWork compta amb un ampli ventall de clients, tant grans empreses com pimes, de diferents sectors i amb necessitats molt variades.

El model de Cloud que es triï ha de ser l’adequat per obtenir el major partit possible dels serveis al núvol. A continuació, els 3 models principals d’informàtica al núvol que s’ofereixen des d’OnWork:

  • Cloud Privat: El Cloud Privat és la plataforma d’ús exclusiu per al client. Garantia de rendiment perquè s’aprofiten tots els recursos de la plataforma de forma ràpida, accessible i eficient.
  • Cloud Híbrid: El Cloud Híbrid és la informàtica al núvol que combina infraestructura d’entorn local amb el Cloud Computing. Els núvols híbrids permeten que la informació i dades corporatives s’emmagatzemen i flueixin entre els dos entorns.
  • Cloud Públic: El Cloud Públic és un model tecnològic que es caracteritza per tenir els recursos al núvol (servidors i emmagatzematge), sent propietat d’un proveïdor de serveis que els administra i ofereix a través d’Internet.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte