Optimitzar recursos de l’empresa significa aprofitar al màxim la tecnologia i les capacitats del negoci. Així doncs, amb l’optimització és possible evitar el rebuig i ajustar-se a les necessitats reals de l’organització. La computació al núvol és un dels majors canvis a nivell empresarial i cada vegada és més freqüent aquest salt al núvol. No obstant això, com podem obtenir més rendibilitat del Cloud?

El núvol es planteja com un entorn replet d’oportunitats i, per poder aprofitar-les, cal valorar entre l‘àmplia varietat d’ ofertes i serveis Cloud i models d’implementació. D’aquesta manera, serà possible determinar quines opcions s’adapten millor als requisits del negoci.

Cada empresa és un món i té les seves particularitats. Per això és important analitzar si la migració al núvol ha de ser total des del principi o es pot iniciar amb una infraestructura informàtica híbrida i anar escalant cap al Cloud. Per això, optimitzar recursos és una bona pràctica per a qualsevol empresa i cal decidir quan convé més aplicar-la.

 

Quan i com optimitzar recursos del Cloud?

Hi ha proveïdors Cloud com OnWork IT & Cloud que realitzen estudis previs de les empreses abans de proposar una solució tecnològica global.  Existeixen diverses accions per optimitzar els recursos del Cloud:

  • Monitoratge i informes: Aquestes solucions aporten coneixement sobre l’ús dels recursos a través del seguiment, que ofereix recomanacions que impulsen l’optimització real dels recursos al núvol.
  • Polítiques i esdeveniments: L’optimització es duu a terme de forma automàtica en funció d’un esdeveniment determinat que implica una optimització o per polítiques predefinides sobre compliment, regulació o requisits. És necessària la previsió d’aquests esdeveniments o situacions (augment de l’equip o altres necessitats puntuals i concretes) perquè l’optimització doni els resultats esperats.
  • Optimització per ús: Es realitza en funció de l’ús en temps real dels recursos al núvol. A través de patrons d’ús, es poden implementar regles, que es poden canviar i modificar a mesura que ho fan aquests patrons.

 

Exprimir al màxim les solucions al núvol

Dissenyar i implementar una bona estratègia Cloud passa per optimitzar els recursos de l’empresa i comptar amb el núvol per millorar els resultats i garantir el creixement i competitivitat a nivell informàtic i estructural. A continuació, alguns punts clau per optimitzar els recursos Cloud:

Anàlisi i control de costos Cloud

Tenir clars els recursos necessaris és important abans de migrar al núvol. Un dels principals problemes amb què es troben les empreses és el desconeixement. Per tant, implementar els recursos que realment siguin necessaris facilitarà que només es pagui per l’ús que es faci d’aquests recursos.  Un cop implementat el núvol, també s’ha de fer un seguiment dels costos i els canvis empresarials per poder avaluar el retorn de la inversió de cadascun dels serveis al núvol que utilitza l’empresa.

Un dels motius pels quals migrar al núvol és per accelerar processos i tasques, millorar la productivitat i permetre que l’empresa pugui competir en el mercat. Per això el control de costos i del ROI és tan important.  Un proveïdor Cloud que s’adapti a la realitat de l’organització és molt important: afegir i eliminar escriptoris remots a demanda, augmentar o disminuir capacitat de discos, i un llarg etcètera.

Model de Cloud òptim

Tant si l’empresa ja està utilitzant un sistema Cloud, com híbrid, com totalment local, és fonamental estudiar les necessitats de les empreses i conèixer els recursos òptims que precisen.  Si no s’elegeix el tipus de model de serveis adequat, serà difícil obtenir el màxim partit. Seguidament, els tres tipus d’informàtica al núvol que ofereix OnWork:

  • Cloud Privat: El Cloud Privat és la plataforma d’ús exclusiu per al client. Garantia de rendiment perquè s’aprofiten tots els recursos de la plataforma de forma ràpida, accessible i eficient.
  • Cloud Híbrid: El Cloud Híbrid és la informàtica al núvol que combina infraestructura d’entorn local amb el Cloud Computing. Els núvols híbrids permeten que la informació i dades corporatives s’emmagatzemin i flueixin entre els dos entorns.
  • Cloud Públic: El Cloud Públic és un model tecnològic que es caracteritza per tenir els recursos al núvol (servidors i emmagatzematge), sent propietat d’un proveïdor de serveis que els administra i ofereix a través d’Internet.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte