Pujar al núvol és l’opció més habitual de les empreses en els temps que corren. Una virtualització de les empreses que s’ha vist accentuada per la pandèmia i la inestabilitat mundial. A nivell nacional, les pimes tendeixen a la digitalització de la infraestructura empresarial, potenciada pels agents digitalitzadors i els bons del govern.

El treball híbrid i en el núvol ha arribat per a quedar-se. És una tendència a l’alça que cada vegada més empreses i particulars utilitzen. Accedir als arxius i a l’escriptori virtual des de diferents dispositius, sense haver de preocupar-se per la seva seguretat, és clau. Alliberar l’emmagatzematge dels equips a través del núvol és òptim: estalvia costos i permet ampliar o reduir serveis sense haver de modificar una infraestructura física.

Els serveis informàtics a demanda, pagar únicament pels que necessites i que siguin escalables i adaptables és ja una necessitat per a tots. El núvol permet un model de pagament segons ús, sense necessitar servidors localitzats en la pròpia empresa. Ara bé, a l’hora de triar proveïdor informàtic, què hem de tenir en compte?

Servidors físics amb el Cloud Computing

Abans de realitzar la migració al núvol, és important tenir en compte la ubicació física del datacenter del proveïdor informàtic. Quan realitzes una cerca genèrica i compares preus, pot semblar que alguns proveïdors de països allunyats poden oferir tarifes més competitives de digitalització empresarial.

No obstant això, la ubicació pròxima dels centres de dades és un dels aspectes a prioritzar en triar: com més llunyà sigui el país que proveeix els serveis, major la possibilitat que s’alenteixi el sistema i es produeixin problemes de latència entre la comunicació de la teva empresa amb el datacenter situat a centenars de quilòmetres.

Això pot implicar que les operacions a realitzar pels empleats de l’empresa triguin més a executar-se, reduint la seva productivitat i l’eficiència de l’equip. Per què es produeix aquesta latència? Perquè la informació, quan se situen lluny els dos extrems a comunicar, ha de passar per molts punts (rúters) intermedis fins a arribar a la destinació. Per molt que la regió on se situa el centre de dades del proveïdor disposi de bones infraestructures de comunicació, pot ser que les infraestructures de les regions en “el camí” no siguin tan bones i es produeixin fallades en la fluïdesa de les dades.

Un altre aspecte a tenir en compte és si el país proveïdor d’informàtica en el núvol i els països pels quals passarà la informació corporativa es regeixen per la mateixa legislació que la Unió Europea. Això pot significar que les teves dades d’empresa estiguin més o menys protegides, assegurades i siguin o no confidencials. A la UE ens regim per la GDPR (Reglament General de Protecció de Dades) i que el datacenter es trobi allunyat pot implicar més problemes legals i econòmics que l’estalvi inicial d’un proveïdor més econòmic.

Finalment, és necessari tenir en compte les còpies de seguretat del Cloud, especialment amb l’augment considerable dels atacs de tipus ransomware. La ubicació del centre de dades en aquest aspecte és fonamental: com més allunyat estigui, més probable és que es trigui més a solucionar un ciberatac d’aquest tipus. El temps de reacció i el pla de contingències davant atacs cibernètics són elements clau en els segrestos de dades.

 

Què més tenir en compte en triar un proveïdor Cloud per a empreses?

Triar bé el proveïdor en el núvol és molt important des de l’inici de la decisió. Hi ha diversos factors i necessitats a tenir en compte abans de prendre-la. A continuació, plantejarem alguns exemples:

  • La capacitat d’emmagatzematge que precisa l’empresa, tenint en compte la informació corporativa a migrar.
  • La tipologia del núvol que necessitem: pública, privada o híbrida.
  • El portfoli i experiència del proveïdor informàtic, els casos d’èxit i les recomanacions que tingui d’altres clients.
  • Les funcions que necessitem i les necessitats clares, perquè el núvol és molt flexible i no és necessari quedar-se curts ni passar-se de serveis.
  • Les còpies de seguretat i la garantia de la integritat de la informació de l’empresa. També si ofereix la restauració de les còpies de seguretat, els marges de restauració i els tipus de còpies de seguretat per a empreses.
  • Per descomptat, la ubicació física del centre de dades del proveïdor on s’emmagatzemarà la informació corporativa.

En conclusió, un dels elements prioritaris a l’hora de triar al proveïdor informàtic de Cloud és la ubicació el més pròxima possible als centres de treball on es produeixi normalment l’activitat empresarial. Dit això, tampoc és un problema la descentralització dels centres de treball, les opcions de teletreball d’alguns o tots els empleats, gràcies a la flexibilitat i adaptabilitat del Cloud Computing.