Els escriptoris col·laboratius d’OnWork IT & Cloud permeten teletreballar i fer tasques en local de manera que no es percebi la diferència entre fer-ho des d’un lloc o un altre. Els escriptoris virtuals són l’opció òptima per treballar des de qualsevol lloc, sempre accedint a la informació emmagatzemada i respectant sempre les darreres versions d’arxius i altra documentació, sempre actualitzada.

Un escriptori col·laboratiu és un espai virtual en el qual diversos usuaris poden treballar de forma conjunta en un mateix projecte. Com s’aconsegueix? Mitjançant la utilització d’eines tecnològiques com software d’escriptoris virtualitzats, xat i videoconferències a través de plataformes com, per exemple, Microsoft Teams.

Els escriptoris col·laboratius són utilitzats tant en equips de treball remots com en sistemes de teletreball híbrid, projectes de recerca i aprenentatge en línia, entre moltes altres opcions. Hi ha diverses possibilitats a l’hora de crear una xarxa d’escriptoris col·laboratius a l’empresa, tot i que és preferible triar un proveïdor especialitzat en ciberseguretat per garantir la seguretat de les dades de l’empresa.  No només és important disposar d’aquestes eines per assolir objectius comuns, sinó que també s’han de tenir en compte aspectes com la seguretat informàtica, la facilitat d’ús i accés als escriptoris, l’adaptabilitat i flexibilitat dels sistemes col·laboratius, etc.

 

Els avantatges de tenir espais col·laboratius a l’oficina

Avui dia és fonamental comptar amb espais col·laboratius a les empreses, tant si opten pel teletreball complet com si ho fan per sistemes híbrids de treball. El treball en equip que es deriva dels entorns col·laboratius de les empreses és l’avantatge principal i objectiu de la inversió en entorns de treball col·laboratiu. Els escriptoris col·laboratius donen als equips l’oportunitat de treballar conjuntament i esforçar-se per aconseguir metes i objectius comuns.

Els escriptoris col·laboratius permeten connectar els treballadors de l’empresa en la ruta cap a noves idees i projectes. Espais en els quals cada departament i empleat pot aportar el seu gra de sorra i visió, afrontant els desafiaments des de diferents angles i intercanviant idees que beneficiaran, en última instància, l’empresa. És una necessitat cada vegada més creixent en organitzacions híbrides, en creixement o que busquen millorar el treball conjunt dels seus empleats.

Els escriptoris virtuals col·laboratius aporten més benestar a l’oficina. Fomentant la col·laboració, es redueix l’estrès i s’augmenta l’estat d’ànim general dels empleats, que se senten escoltats i beneficia la companyonia a l’empresa. A més, afavoreixen la motivació i unitat del grup, així com condueixen cap a l’eficàcia i la productivitat dels treballadors, departaments i totes les àrees de l’organització.

 

Com aconseguir un entorn així?

1.    Contractar una empresa especialitzada en escriptoris col·laboratius

Proveïdors informàtics com OnWork IT & Cloud proporcionen, a través del programari de Microsoft, escriptoris virtuals amb tot el necessari perquè es converteixin en eines clau per al treball col·laboratiu entre empleats.

Aquesta és l’opció que habitualment resulta més econòmica i no depèn de recursos interns tècnics de l’empresa. Delegar aquesta part del treball a un proveïdor extern permet que els empleats es dediquin a desenvolupar projectes que aportin valor afegit a l’organització.

2.    Adquirir una llicència de software específic d’escriptoris col·laboratius

Cada vegada és més habitual el teletreball i la presencialitat a l’oficina va perdent força. És per això que han aparegut nous software d’escriptoris col·laboratius i han guanyat protagonisme els que ja existien. Programes com Microsoft Teams, Google Workspace, Slack i Zoom ofereixen característiques d’escriptori col·laboratiu.

3.    Desenvolupar una plataforma interna de col·laboració

Aquesta opció és la més costosa a nivell econòmic, ja que precisa de personal intern que desenvolupi aquesta estructura per poder tenir un entorn col·laboratiu a l’empresa. Cal plantejar-se si es disposen dels recursos tècnics interns i de les particularitats de l’organització per dur a terme un projecte a mida, o si realment és necessari.

4.    Utilitzar eines gratuïtes d’escriptoris remots

La seguretat de les eines gratuïtes d’escriptoris col·laboratius és qüestionable, però és bastant habitual en empreses amb menys recursos. Hi ha diverses opcions gratuïtes d’escriptori col·laboratiu com Google Docs, Trello i Asana.

 

Els escriptoris remots col·laboratius d’OnWork IT & Cloud

Els escriptoris col·laboratius d’OnWork compten amb l’última tecnologia desenvolupada per Microsoft, com per exemple les últimes versions d’Office 365 i els serveis de Remote Desktop Services. RDS és un component dels sistemes operatius de Windows que permet a un usuari accedir a les aplicacions i dades emmagatzemades en una mateixa sessió mitjançant un accés remot.

Comptant amb OnWork, les actualitzacions i manteniment dels escriptoris virtuals van a càrrec del proveïdor, i no són d’ordinador en ordinador, sinó que es realitza globalment usant les últimes versions de Windows, Office i qualsevol programa de gestió. D’altra banda, l’accés a l’escriptori virtual és des de diversos dispositius, treballant des d’ordinador, mòbil o tauleta.

Els escriptoris col·laboratius d’OnWork afavoreixen l’agilitat perquè es treballa des de qualsevol lloc, amb totes les dades a l’abast. A més, compten amb sistemes de seguretat i anti-robatori: en no haver res guardat a l’ordinador, no serà possible robar la informació. Cal destacar que un escriptori virtual no és com utilitzar una VPN, ja que la VPN habilita l’accés remot però, en proporcionar accés des d’un PC a la xarxa empresarial, hi ha un gran risc de robatori d’informació o infecció per malware.

"El núvol permet a les empreses col·laborar de forma més ágil i sense barreres físiques. Els escriptoris col·laboratius són clau per al creixement i èxit de les empreses."

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte