En el món dels negocis, les empreses busquen solucions tecnològiques que els permetin estalviar costos, augmentar l’eficiència i la seguretat en el maneig de la seva informació. Al seu torn, acostumen a buscar maquinari fàcil d’utilitzar i que faciliti l’operativitat dels llocs de treball.

Una d’aquestes solucions és el Thin Client, un dispositiu que ofereix una sèrie de beneficis davant un PC ordinari. En aquest article, explorarem els beneficis del Thin Client i ho compararem amb els avantatges d’un PC ordinari.

 

Què és un Thin Client?

Un Thin Client és un dispositiu de maquinari que s’utilitza per connectar-se a una xarxa i accedir a aplicacions i dades allotjades en un servidor central. A diferència d’un PC ordinari, el Thin Client no té components de maquinari com un disc dur, una targeta gràfica o un processador potent. Al seu lloc, el Thin Client té un sistema operatiu lleuger que es connecta a un servidor remot per processar les dades.

En general, un Thin Client s’utilitza en entorns empresarials on es necessita oferir accés a aplicacions i dades a múltiples usuaris alhora. Aquests clients lleugers es connecten a un servidor central a través d’una xarxa, generalment a través d’un protocol d’escriptori remot, com el protocol Remote Desktop Protocol (RDP) de Microsoft o el protocol Independent Computing Architecture (ICA) de Citrix.

 

Beneficis del Thin Client

Els Thin Client a les empreses suposen un gran i variat ventall d’avantatges respecte a altres equips. A continuació, assenyalem alguns d’aquests beneficis:

  1. Estalvi de costos: El Thin Client és una solució econòmica per a les empreses, ja que no requereix la compra d’ un maquinari costós i potent. En lloc de tenir un PC complet per a cada usuari, l’ empresa pot utilitzar Thin Clients i connectar-los a un servidor central. D’aquesta manera, s’estalvia en la compra i manteniment de maquinari, ja que els Thin Clients no tenen components que es puguin desgastar o danyar.
  2. Eficiència en l’ ús de recursos: El Thin Client utilitza recursos de manera més eficient que un PC ordinari, ja que totes les dades i aplicacions es processen en el servidor central. Això significa que es pot utilitzar una infraestructura de maquinari menys potent en el servidor, ja que els Thin Clients no requereixen un processament local. A més, els Thin Clients poden ser gestionats de manera centralitzada, la qual cosa facilita l’administració i actualització dels sistemes.
  3. Seguretat: La seguretat és una preocupació important per a qualsevol empresa. Els Thin Clients ofereixen un nivell de seguretat més alt que els PC ordinaris, ja que les dades i aplicacions s’emmagatzemen en el servidor central. Això significa que, si un Thin Client es perd o és robat, no es perd informació confidencial. A més, els Thin Clients poden ser configurats per accedir a aplicacions i dades específiques, cosa que ajuda a prevenir la fuga d’informació.
  4. Eficiència energètica: Els Thin Clients és que són més eficients quant a l’ús d’energia. Atès que no tenen una unitat de disc dur interna, no generen tanta calor com una computadora d’ escriptori tradicional, la qual cosa significa que consumeixen menys energia i poden ser més rendibles a llarg termini.

 

Comparació Thin Client amb un PC ordinari

Tot i que els Thin Clients tenen una sèrie de beneficis sobre els PC ordinaris, no són una solució perfecta per a totes les empreses. A continuació, es presenten alguns avantatges dels PC ordinaris que els Thin Clients no tenen.

  • Potència de processament: Els Thin Clients depenen del servidor central per processar les dades, cosa que significa que no tenen la mateixa potència de processament que un PC ordinari. Si l’ empresa requereix l’ ús d’ aplicacions d’ alta intensitat, com programes de disseny gràfic o edició de vídeo, un PC ordinari és la millor opció.
  • Personalització: Els Thin Clients són dispositius estàndard que es connecten a un servidor central. Això significa que no es poden personalitzar per satisfer les necessitats específiques de cada usuari. Si l’ empresa requereix maquinari i programari personalitzats per a cada usuari, un PC ordinari és la millor opció.
  • Dependència de la xarxa: Els Thin Clients depenen d’ una connexió de xarxa per accedir a les dades i aplicacions en el servidor central. Si la xarxa es cau o té problemes, els Thin Clients no podran accedir a la informació, la qual cosa pot tenir un impacte en la productivitat de l’ empresa. En canvi, un PC ordinari pot treballar de manera autònoma sense necessitat d’ una connexió de xarxa.

 

Quines empreses són òptimes per fer servir Thin Client a l’oficina?

Les empreses que són òptimes per usar Thin Clients a  l’oficina són aquelles que tenen una gran quantitat d’empleats que necessiten accedir a aplicacions i dades des de les seves computadores d’escriptori. Per exemple, les empreses que tenen centres de trucades o contact centers, on els empleats necessiten accedir a aplicacions de programari i bases de dades per realitzar la seva feina, poden beneficiar-se enormement de l’ús de Thin Clients.

A més, les empreses que tenen oficines remotes o sucursals poden trobar que l’ ús d’ aquest tipus de dispositius és una forma eficient de proporcionar als seus empleats accés als recursos de l’ empresa sense la necessitat de tenir servidors en cada lloc.

També és comú que les empreses que utilitzen programari d’escriptori remot, com el programari de virtualització d’escriptori o el programari de gestió d’escriptori remot, trobin beneficis en l’ús de Thin Clients. Aquests sistemes permeten als usuaris accedir a aplicacions i dades que es troben allotjades en servidors remots, la qual cosa redueix els costes de manteniment i actualització dels equips d’ escriptori.

“Les empreses que tenen un gran nombre d'empleats que necessiten accés a aplicacions i dades de manera eficient i segura, i que busquen solucions rendibles i de fàcil manteniment, poden beneficiar-se de l'ús de Thin Clients a l'oficina."

Víctor Zarzo
SysAdmin a OnWork IT & Cloud

Víctor Zarzo en OnWork, sobre las VPN seguras