En l’actualitat, una de les decisions més importants que han de prendre les empreses en desenvolupar aplicacions web és triar entre arquitectures monolítiques o microserveis. Les organitzacions, en la presa d’aquesta decisió, poden ser acompanyades per proveïdors d’informàtica que els assessorin i facilitin l’elecció.

Ambdues tenen els seus avantatges i desavantatges, per la qual cosa és fonamental avaluar les necessitats de cada projecte abans de decidir-se per una o altra. En aquest article, analitzarem ambdues opcions perquè puguis prendre la millor decisió per al teu negoci.

Què són les arquitectures monolítiques?

Les arquitectures monolítiques són sistemes en els quals totes les funcions i components d’una aplicació web estan integrats en un sol codi font. És a dir, totes les parts de l’aplicació estan contingudes en un únic arxiu o conjunt d’arxius que s’executen com un sol procés.

Quins són els avantatges de les arquitectures monolítiques?

 • Fàcil de desenvolupar: En tenir totes les parts de l’aplicació en un sol lloc, els desenvolupadors poden treballar més fàcilment en el codi font i fer canvis ràpidament.
 • Menor complexitat: Com que tot està en un sol lloc, no hi ha necessitat de preocupar-se per la integració de diferents components. L’arquitectura monolítica és simple i fàcil d’entendre.
 • Escalabilitat vertical: És fàcil agregar més recursos, com RAM o CPU, per augmentar el rendiment de l’aplicació.
 • Fàcil d’implementar: Un cop es completa l’aplicació, és fàcil d’implementar, ja que només hi ha un arxiu que ha de ser instal·lat.

Quins són els desavantatges de les arquitectures monolítiques?

 • Manca de flexibilitat: Les arquitectures monolítiques no són flexibles en termes d’addició de noves funcions o actualització de components individuals sense afectar tot el sistema.
 • Major risc de fallades: Si un component de l’aplicació falla, tota l’aplicació falla, el que fa que sigui més difícil de solucionar.
 • Dificultat en el desenvolupament en equip: En ser un sol arxiu, el desenvolupament en equip pot ser complicat, ja que diversos desenvolupadors poden estar treballant en diferents parts de l’aplicació alhora.

“Tant les arquitectures monolítiques com les arquitectures de microserveis tenen els seus avantatges i desavantatges, per la qual cosa és fonamental avaluar les necessitats de cada projecte abans de decidir-se per l'una o l'altra."

David Gómez
Soci i Gerent a OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Què són els microserveis?

Els microserveis són una arquitectura de programari en la qual una aplicació està composta per diversos serveis petits, cadascun executant-se en el seu propi procés i comunicant-se entre si a través d’API.

Quins són els avantatges dels microserveis?

 • Flexibilitat: Els microserveis són altament flexibles, la qual cosa significa que poden ser actualitzats i escalats de forma individual sense afectar l’aplicació en el seu conjunt.
 • Menor risc de fallades: Com cada microservei és independent, si un falla, els altres continuen funcionant, el que fa que l’aplicació sigui més resistent a fallades.
 • Facilitat per desenvolupar en equip: Com que els microserveis són independents, els desenvolupadors poden treballar en diferents serveis alhora sense afectar altres serveis.
 • Millora en la velocitat de lliurament: En ser una arquitectura modular, permet una major velocitat en el lliurament de noves funcionalitats.

Quins són els desavantatges dels microserveis?

 • Més complexitat: L’arquitectura de microserveis pot ser més complexa, ja que els serveis s’han de comunicar entre si a través d’API i han de ser gestionats de forma independent.
 • Major temps de desenvolupament: En ser una arquitectura modular, es requereix més temps per desenvolupar i provar cadascun dels serveis.
 • Major coste: Els microserveis requereixen una major quantitat de recursos i personal per al seu desenvolupament i gestió.
 • Més complexitat en la implementació: La implementació dels microserveis pot ser més complicada perquè s’han de coordinar múltiples serveis.

Com decidir entre arquitectures monolítiques o microserveis?

En el moment de triar entre arquitectures monolítiques o microserveis, és important considerar les necessitats específiques del projecte. Aquí teniu alguns factors a considerar:

 1. Mida del projecte: Per a projectes petits, una arquitectura monolítica pot ser suficient, ja que la complexitat no és alta. No obstant això, per a projectes més grans i complexos, els microserveis poden ser una millor opció, ja que ofereixen més escalabilitat i flexibilitat.
 2. Velocitat de lliurament: Si es necessita una major velocitat d’entrega de noves funcionalitats, els microserveis poden ser una bona opció a causa de la seva arquitectura modular.
 3. Cost: Les arquitectures monolítiques solen ser menys costoses que els microserveis, ja que aquests últims requereixen més recursos i personal per al seu desenvolupament i gestió.
 4. Tolerància a fallades: Si es necessita una aplicació altament resistent a fallades, els microserveis poden ser una millor opció, ja que, si un servei falla, els altres continuen funcionant.

 

En resum, l’elecció entre arquitectures monolítiques o microserveis és una decisió important que s’ha de prendre amb cura i dependrà de les necessitats i objectius específics del projecte. Ambdues opcions tenen els seus avantatges i desavantatges, per la qual cosa és fonamental avaluar les necessitats del projecte abans de decidir-se per una o altra.

Si es busca flexibilitat, tolerància a fallades i una major velocitat d’entrega, els microserveis poden ser la millor opció. D’altra banda, si es busca una arquitectura simple i fàcil d’implementar, una arquitectura monolítica pot ser suficient.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte