En el món empresarial actual, la seguretat informàtica és una prioritat cada vegada més important i que requereix de més atenció i recursos empresarials. Moltes organitzacions inverteixen grans partides pressupostàries en mesures de seguretat per protegir els seus sistemes contra amenaces externes, com virus i hackers.

No obstant això, les amenaces internes també són un risc significatiu per a la seguretat informàtica d’una empresa. En aquest article, explorarem les amenaces internes d’una empresa i com prevenir-les.

 

Què s’entén per amenaces internes de l’empresa?

Les amenaces internes d’una empresa són aquelles que provenen de persones que treballen en l’organització com empleats i proveïdors. Aquestes amenaces poden ser intencionals o no intencionals i poden provenir d’una varietat de fonts com, per exemple:

 • Errors humans: Els errors humans són una de les majors amenaces internes per a la seguretat informàtica d’una empresa. Un error humà pot ser tan simple com enviar un correu electrònic confidencial a la persona equivocada o un error greu com l’eliminació accidental de dades importants.
 • Proveïdors: Els contractistes i proveïdors que treballen amb una empresa poden ser una amenaça per a la seguretat informàtica si no s’implementen mesures adequades per protegir la informació confidencial.
 • Atacs interns: Un atac intern és aquell en què un empleat o proveïdor, de forma malintencionada, intenta danyar l empresa mitjançant l’accés no autoritzat als sistemes informàtics.
 • Empleats descontents: Els empleats descontents poden ser una amenaça per a la seguretat informàtica d’una empresa. Si un empleat se sent insatisfet amb la seva feina o ha estat acomiadat, pot intentar danyar l’empresa mitjançant el robatori d’ informació confidencial o l’eliminació de dades importants.

"Les amenaces informàtiques internes d'una empresa acostumen a ser descuits o falta de coneixements informàtics per part dels usuaris. Per això des d'OnWork mantenim als nostres clients al dia en ciberseguretat."

David Gómez
Soci i gerent en OnWork IT & Cloud

Cita David Gomez OnWork

Com prevenir les amenaces internes d’una empresa

Prevenir les amenaces internes d’una empresa és un procés complex que implica múltiples factors. Algunes de les mesures de prevenció més efectives inclouen:

 1. Establir polítiques i procediments de seguretat: És important establir polítiques clares i procediments de seguretat per garantir que els empleats sàpiguen què se n’espera en termes de seguretat i privacitat de les dades.
 2. Proporcionar formació i conscienciació: La formació i conscienciació sobre les amenaces internes és clau per garantir que els empleats comprenguin la importància de protegir la informació confidencial i com fer-ho.
 3. Controlar l’accés a les dades: És important controlar qui té accés a les dades de l’empresa i en quin moment. Els empleats han de tenir només l’accés que necessiten per exercir la seva feina i aquest accés ha de ser revocat quan ja no es necessiti.
 4. Establir sistemes de monitoratge: Establir sistemes de monitoratge que permetin detectar qualsevol activitat sospitosa és una mesura de seguretat efectiva. Això pot incloure el monitoratge de l’activitat del correu electrònic, la navegació web i l’ús de dispositius mòbils.
 5. Realitzar auditories internes: Realitzar auditories IT internes de forma regular és una bona pràctica per detectar qualsevol activitat sospitosa o inusual. Aquestes auditories poden ajudar a identificar les vulnerabilitats i prevenir les possibles conseqüències, solucionant aquests errors informàtics.
 6. Capacitació i conscienciació dels empleats: Moltes amenaces internes poden ser resultat de la ignorància o el descuit involuntari dels empleats, com l’obertura de correus electrònics maliciosos o la manca de mesures de seguretat en dispositius mòbils. Per tant, és important que els empleats siguin conscients dels riscos de seguretat i sàpiguen com identificar i evitar possibles amenaces. Per a això, les empreses poden organitzar sessions de formació i conscienciació, tant en línia com presencials, per informar els empleats sobre les amenaces internes i com evitar-les. A més, poden implementar polítiques de seguretat clares i precises i assegurar-se que els empleats estiguin al dia.
 1. Monitoratge i detecció ràpida: Malgrat tots els esforços preventius, les amenaces internes poden ocórrer en qualsevol moment. Per tant, és important que les empreses tinguin mesures de monitoratge i detecció ràpida en el seu lloc. Això pot incloure el monitoratge de les activitats dels empleats a la xarxa de l’empresa, la detecció d’activitats inusuals o sospitoses i la revisió regular dels registres d’accés i de l’activitat del sistema. Aquestes mesures de monitoratge i detecció poden ajudar a detectar possibles amenaces internes abans que causin dany a l’empresa. A més, poden ajudar les empreses a identificar patrons de comportament que puguin indicar un risc d’amenaça interna, cosa que els permetrà prendre mesures preventives addicionals.

 

Com a conclusió, les amenaces internes poden ser molt perilloses per a la seguretat d’una empresa, però hi ha mesures que es poden prendre per prevenir-les i mitigar-les. En implementar polítiques de seguretat clares i precises, limitar l’accés dels empleats a la informació confidencial, implementar mesures d’autenticació i control d’accés, capacitar i conscienciar els empleats i establir mesures de monitoratge i detecció primerenca, les empreses poden reduir el risc d’ amenaces internes i protegir millor els seus actius i dades importants.

És important que les empreses prenguin en seriós la perillositat de les amenaces internes i adoptin mesures preventives proactives per protegir-se contra elles. En fer-ho, poden mitigar els riscos de seguretat i protegir millor el seu negoci i la seva reputació.

Hola! Deixa'ns les teves dades i t'enviem el catàleg