Infinitat de tipus de servidors conviuen a avui dia en el mercat informàtic. Tanmateix, quines són realment les diferències entre ells i quin és òptim per a una o altra empresa?  Freqüentment, hi ha dubtes sobre si escollir un servidor compartit amb altres empreses o un servidor dedicat només per a la teva empresa. És important conèixer les diferències d’un servidor dedicat i un servidor compartit en el món del Cloud Computing.

La diferència principal entre un servidor compartit i un servidor dedicat és que el primer reparteix els seus recursos, allotjant les dades de diversos clients en aquest servidor compartit, mentre que el servidor dedicat disposa de tots els recursos (processament, emmagatzematge, memòria i comunicacions) allotjats en un únic servidor, de forma exclusiva.

A continuació, les principals diferències entre un servidor compartit i un servidor dedicat:

 1. Recursos: En un servidor compartit els recursos estan emmagatzemats al costat de les dades i recursos d’altres empreses. Els recursos en un servidor compartit estan dividits entre diversos usuaris, mentre que en el servidor dedicat els recursos estan totalment a disposició dels usuaris de la mateixa empresa.
 2. Flexibilitat: Els servidors compartits són menys adaptables, perquè estan limitats pels recursos compartits. No obstant això, els servidors dedicats ofereixen més flexibilitat, ja que són escalables quant a configuració i prestacions.
 3. Preus: Els servidors compartits acostumen a ser més econòmics, perquè els costos d’emmagatzematge es comparteixen entre diverses empreses i usuaris. Amb el servidor dedicat passa al revés, ja que disposa d’exclusivitat per als usuaris de l’empresa i això suposa un lleuger increment dels costos.
 4. Seguretat: Els servidors dedicats ofereixen més seguretat perquè els recursos són exclusius de l’usuari. Els servidors compartits poden tenir més risc de seguretat a causa de la possibilitat que altres usuaris accedeixin a aquests recursos.
 5. Control i personalització: Els servidors dedicats permeten a l’usuari tenir major control sobre el seu entorn de servidor i personalitzar-lo d’acord amb unes necessitats concretes i específiques. Els servidors compartits no disposen de tanta possibilitat de personalització.
Servidor compartit i servidor dedicat

Característiques d’un servidor dedicat

Els servidors Cloud dedicats corresponen a un conjunt de maquinari virtual que es posa a disposició dels clients com un servidor complet sota la infraestructura al núvol. Els servidors dedicats són màquines que s’ofereixen als clients sota un contracte de lloguer exclusiu.

Amb els servidors dedicats, cada client gaudeix del rendiment del seu servidor, que amb freqüència es troba allotjat en un centre de dades del proveïdor informàtic. El principal avantatge del servitr dedicat és l’exclusivitat dels recursos i el reforç de la seguretat informàtica individualitzada i a mida. El cost acostuma a ser més elevat perquè els requeriments del manteniment periòdic del programari que utilitza.

Dit d’una altra manera, un servidor dedicat és un servidor que ofereix serveis a un únic client. El client allotjat en el servidor pot optimitzar-lo segons les seves necessitats per obtenir un major nivell d’acompliment, seguretat i confiabilitat. El sistema operatiu s’hi instal·la directament, eliminant nivells i oferint un millor rendiment. Les empreses poden tenir servidors dedicats en el seu propi CPD o en un centre de dades llogat o proveïdor de serveis administrats.

Per què triar un servidor dedicat per a l’empresa?

 • Rendiment: Es poden optimitzar els recursos del servidor d’una sola empresa per a les seves càrregues de treball puntuals i que així funcioni d’acord amb les seves necessitats.
 • Seguretat: L’aïllament de les dades, aplicacions i altres recursos del client és possible amb servidors dedicats. Aquests ofereixen un nivell de privacitat i seguretat superior.
 • Confiabilitat: Comptar amb un servidor dedicat facilita que no s’hagin de compartir recursos amb altres clients.
 • Pagament per ús: El mètode de facturació dels servidors dedicats fa que el client controli els seus costos, pagant únicament pels serveis consumits. Un pagament per ús amb preus reals i serveis adaptables i escalables.

 

Característiques d’un servidor compartit

Els servidors compartits són màquines amb els recursos suficients per emmagatzemar tot un seguit de serveis que hi funcionen. Això és, els clients comparteixen els recursos d’una mateixa màquina, sempre tenint en compte que la competència entre aquests recursos estigui controlada.

Els recursos compartits d’aquest tipus de servidor corresponen a l’emmagatzematge, capacitat de procés, memòria i canals de comunicació. En compartir espai, és habitual que els servidors compartits semblin més atractius a nivell econòmic, pel seu baix cost. Això és perquè en oferir en el mateix servidor serveis per a molts clients, s’abarateixen els preus de computació del servidor. El proveïdor informàtic ofereix la garantia dels requeriments de recursos de cada client i servei.

La característica principal dels servidors compartits és que l’ús dels seus recursos no es realitza de forma exclusiva per a un client, sinó per a diversos comptes allotjats en el servidor. Es comparteix l’ús i el rendiment del servidor, així que el seu principal desavantatge és que els recursos que pugui necessitar en un moment concret poden estar sent usats per altres aplicacions, suposant que el rendiment general disminueixi considerablement.

D’altra banda, un servidor compartit pot presentar un major nombre de vulnerabilitats a nivell de seguretat informàtica, ja que es generen bretxes de seguretat en cada aplicació i aquestes podrien constituir una potencial bretxa entre els diferents comptes i les aplicacions allotjades.

 

Els servidors d’OnWork IT & Cloud

Existeixen infinites possibilitats quant a informàtica de l’empresa i, dins de l’àmbit del Cloud, diferents tipus d’informàtica al núvol.  OnWork compta amb un ventall de clients de tota mena: des de petites a grans empreses. Tant si el client ja utilitza un sistema Cloud, com si fa ús d’una infraestructura híbrida, com si tots els seus servidors estan en local, és fonamental estudiar les necessitats de les empreses i conèixer els recursos òptims que precisen. Si no s’elegeix el tipus de model de serveis adequat, serà difícil obtenir el màxim partit. Seguidament, els tres tipus d’informàtica al núvol que ofereix OnWork:

 • Cloud Privat: El Cloud Privat és la plataforma d’ús exclusiu per al client. Garantia de rendiment perquè s’ aprofiten tots els recursos de la plataforma de forma ràpida, accessible i eficient.
 • Cloud Híbrid: El Cloud Híbrid és la informàtica al núvol que combina infraestructura d’entorn local amb el Cloud Computing. Els núvols híbrids permeten que la informació i dades corporatives s’emmagatzemen i flueixin entre els dos entorns.
 • Cloud Públic: El Cloud Públic és un model tecnològic que es caracteritza per tenir els recursos al núvol (servidors i emmagatzematge), sent propietat d’un proveïdor de serveis que els administra i ofereix a través d’Internet.
Escritorio en la nube, Escritorio Cloud para empresas

Cloud Privat

El Cloud Privat és la plataforma d’ús exclusiu, el núvol exclusiu. Garantia de rendiment perquè s’aprofiten tots els recursos de la plataforma de forma ràpida, accessible i eficient.

Infraestructura cloud en la nube para empresas

Cloud Híbrid

El Cloud Híbrid combina infraestructura d’entorn local amb el Cloud Computing. Els núvols híbrids permeten que la informació i dades corporatives s’emmagatzemin i flueixin entre els dos entorns. 

Infraestructura cloud en la nube para empresas

Cloud Públic

Model tecnològic que es caracteritza per tenir els recursos al núvol (servidors i emmagatzematge), sent propietat d’un proveïdor de serveis que els administra i ofereix a través d’Internet.

Hola! Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte