SOFTWARE PIRATA A L’EMPRESA
EL CONTROL AUGMENTA I LES MULTES ARRIBEN

Espanya és un dels països amb més pirateria del món. Per lluitar contra aquesta situació el passat 1 de Juliol va entrar en vigor el nou codi penal, endurint i modificant diversos articles per combatre més eficaçment la pirateria, en aquest nou text s’inclouen sancions tant a persones físiques com a empreses que facin ús del software sense autorització. Aquest ús il·lícit podria ser castigat amb la suspensió de fins a 5 anys de l’activitat empresarial.

A més les empreses que cometin aquest delicte quedaran inhabilitades per obtenir subvencions i ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.

Pel que respecta als administradors de les empreses que cometin aquest frau, es contemplen penes de fins a 4 anys de privació de llibertat, a més a més de la multa econòmica.

Val la pena arriscar el futur del nostre negoci per un suposat estalvi?

Ahorra con el cloud